ConSurf Color-Coded MSA

001 Input_pdb_SEQRES_A GPHSLRYF-VTAVSRPGLGEP--RY-MEVGYVDDTEFVRF--DSDAENPR
002 UniRef90_Q31172_22_295 GPHSLRYF-ETAVSRPGLGEP--RY-ISVGYVDNTEFVRF--DSDAENPR
003 UniRef90_F1MAQ9_22_296 GSHSLRYF-HTAVSRPGLGEP--RFIIEVGYVDDTEFVRF--DSDAENPR
004 UniRef90_P16391_25_298 GSHSLRYF-YTAVSRPGLGEP--RF-IAVGYVDDTEFVRF--DSDAENPR
005 UniRef90_Q9TP50_1_276 GSHSLRYF-DIAVSRPGLGEP--RF-ISVGYVDDTQFARYDSDSDAENPR
006 UniRef90_I3MXQ4_25_297 GSHSLRNF-YTSVSRPG-GEP--RF-IAVGYVDDTQFVRF--DSDAENPS
007 UniRef90_O77949_25_298 GSHSLRYF-ETAVSRPGLGEP--RF-ISVGYVDDTEFVRY--DSDAENPR
008 UniRef90_UPI00038BB73B_25_298 GSHSLWNF-YTAVSRPGLGEP--RF-IFVGYVDNTQIERY--DSDAETPR
009 UniRef90_A7Y1U3_18_291 GSHSMRYF-TTSVSRPGRGEP--RF-IAVGYVDDTQFVRF--DSDAASQR
010 UniRef90_Q5TM35_25_298 GSHSLRYF-HTAVSRPGLREP--WY-VEVGYVDDTQFVRF--DSDAESPR
011 UniRef90_T1WS90_25_298 GSHSMRYF-YTAVSRPGRGEP--RF-FTVGYVDDTQFVQF--DSDAASPR
012 UniRef90_A0A143TC10_22_295 GSHSMRYF-DTSVSRPGRGEP--RF-ITVGYVDDTQFVRF--DSDAASPR
013 UniRef90_UPI0004F41D2E_25_298 GSHSMRYF-SAAVSRPGRGEP--RF-IAVGYVDDTQFVRF--DSDSASPR
014 UniRef90_I3MVA7_25_297 GSHSLMYF-YTSVSRPG-GEP--RF-ISVGYVDDTQFVRF--DSDAENPR
015 UniRef90_K4JC91_1_270 ----MRYF-STAVSRPGRGEP--LY-LEVGYVDDTQFVRF--DSDSVSQR
016 UniRef90_C8BNY8_25_298 GSHSLRYF-FTSVSRPGRGEP--RF-IAVGYVDDTQFVRF--DSDAESPR
017 UniRef90_A8E4N9_25_298 GSHSLRYF-YTAVSRPGLGEP--RF-IIVGYVDDTQFVRF--DSDAGDPR
018 UniRef90_K4JEF1_2_273 --HSMRYF-YTSVSRPGRGEP--RF-IIVGYVDDTQFVRF--DSDAASPR
019 UniRef90_H2PL08_25_298 GSHSMRYF-STAVSRPGRGEP--RF-IAVGYVDDTQFVRF--DSDAVSPR
020 UniRef90_B8Q9I0_14_287 GSHSLRYF-YTSMSRPGRGQP--RF-MSVGYVDDTQFVRF--DSDAESPR
021 UniRef90_A0A0K0QQ46_25_298 GSHSMRYF-STSVSRPGRREP--WH-LEVGYVDDTQFVRF--DSDAESPR
022 UniRef90_G1T0F7_25_299 GLHSMSYF-YTAVSRPGLGEP--RF-ITVGYVDDTQFSRF--DSDAENPR
023 UniRef90_Q30291_22_295 GSHSLRYF-HTAVSRPGLREP--LF-ITVGYVDDTQFVRF--DSDARDPR
024 UniRef90_UPI000717D6FA_20_293 GSHSMRYF-DTAVSRPGRGEP--RF-ISVGYVDDTQFVRF--DSDAASPR
025 UniRef90_G3S4E3_25_298 GSHSMRYF-YTSVSRPGRGEP--RF-IAMGYVDDTQFVRF--DSDAASPR
026 UniRef90_UPI00067D8ADD_23_295 -SHSLRYF-YTALSRPGLREP--RF-IAVGYVDDTEFMRY--DSDAETPR
027 UniRef90_E2G6X1_2_273 --HSLRYF-YTSMSRPGRGEP--RF-IAVGYVDDTQFVRF--DCDAESPR
028 UniRef90_I6X1W3_22_294 GSHSLRYF-HTSVSRPG-GDP--RY-ISVGYVDDTQFTRF--DSDSASQR
029 UniRef90_UPI0009391643_25_303 GSHSLRYF-VTTWSRPGRGEP--RY-IVVGYVDDTQFMRF--DSDAASPK
030 UniRef90_A0A1S6Q394_2_273 --HSMRYF-VTGVSRPGRGEP--RF-IAVGYVDDTQFVRF--DSDAPNPR
031 UniRef90_UPI000575F3A8_24_301 --HSLRYF-YTAVSRPGLGEP--RF-IIVGYVDDTEFVRF--DSDAPDPR
032 UniRef90_UPI00067D4BA6_25_300 GSHSLRYF-RTIVSRPGLGEP--RF-IIVGYVDDTQFVRY--DSDAETPR
033 UniRef90_UPI00080A2E01_22_297 GSHSLRYF-STATSRPGRGEPRYRY-IGVGYVDDTLFVRF--DSDDPSPR
034 UniRef90_UPI000328A79C_25_298 GPHSLRYF-STAVSRPERGDS--HF-IAVGYVDDTQFVRF--DSDAASPR
035 UniRef90_Q68VF3_22_295 GPHSLSYF-YTAVSRPDRGEP--RF-IAVGYVDDTQFVRF--DSDAPNPR
036 UniRef90_I3ND89_25_298 GSHSLRYF-DTSVSRPGHGKP--RF-ISVGYVDDTQFVRF--DSDAENPR
037 UniRef90_UPI0006D720D0_25_303 GPHSLRYF-STAVSRPGRGEP--RF-FSVGYVDDTQFIRF--YSDAASLR
038 UniRef90_A0A1D5R0D2_55_322 GSHSLRYF-SAGTSRPGRGEP--RF-IAVGYVDDTQFVRF--DSDAASPR
039 UniRef90_UPI00062AA2A2_22_295 GSHSLRYF-STIVSRPERGDT--HY-LAVGYVDDTQLVRF--DSDADCPR
040 UniRef90_Q85ZY7_2_273 --HSLRYF-YTSLSWSAISEP--WY-IAVGYLDDTQFVRF--HSIGETAT
041 UniRef90_UPI000809A795_23_295 -SHSFRYF-STAVSRPGRGEP--RF-IAVGYVDDTQFMRF--DSDAAIPR
042 UniRef90_F1S1N1_22_295 GPHSLSYF-YTAVSRPDRGDS--RF-IAVGYVDDTQFVRF--DNYAPNPR
043 UniRef90_UPI00062AAF0C_22_292 GPHSLRYF-STIVSRPERGET--HY-LAVAYVDDTQFVRF--DSDADSRG
044 UniRef90_F5HTG5_23_295 -SHSLYGF-FSTVSRPGRGEP--RF-IGVGYVDDTQFMRF--DSDAAVPR
045 UniRef90_UPI0006266284_25_298 GSHCLRYF-TTAVSRPGGGKP--SF-ISVGYVDDTQFVRF--DSDAASGR
046 UniRef90_A0A1U7R6U8_22_295 GSHSLRYF-DIAVSRPGLEET--LY-MTIGYVDNTEFVHF--NSAAVNPR
047 UniRef90_UPI00062AAE5F_22_295 GSHSLRYF-STIVSRPERGDT--HY-LAVGYVDDTQGVRF--DSDAESPR
048 UniRef90_UPI000819EDAB_25_298 GSHRLQYF-HTVVSRPGLGEP--VF-ISVGYVDDTQLMCF--NSDADNPR
049 UniRef90_UPI000533D59D_69_342 GSHSLTYF-YTAVSRPGGGKP--SF-IAVGYVDDTQFERF--HSDPASPR
050 UniRef90_B7SA58_1_233 -------------------------------------VRF--DSDAPNPR
051 UniRef90_UPI000642924F_22_295 GSHSLRYF-YTVVSRPGLREP--RH-VEVAYVDDTQVQWF--DSDSSSLR
052 UniRef90_A7VMS3_26_299 GIHSLQFF-ATTMTQPGLREH--SF-IFVVFVDDTQFLCY--NNKGKNQR
053 UniRef90_K9J2D3_1_279 GPHTLRYF-YTVMSPPGGGET--HF-VAVGYVDDTQFVRF--DSHYVNAR
054 UniRef90_Q1A5Z8_22_298 GPHSMRYF-LTGVTRPGLGEP--RY-LSVGYVDDLQFVSF--DSDSPGQR
055 UniRef90_UPI0006431317_27_300 GSHSLMYF-STAMSRHGPGEP--RF-ITVGYVDNTQFGRF--DSDSPGQS
056 UniRef90_K9IT75_19_297 GPHTIRYF-STVVSRPSIRKP--WY-IGIAYLDDTEIARY--DSEAPSPK
057 UniRef90_UPI00038BED9D_58_332 GSHSLRYLVTTTASRPGLRDS--HV-FIVASVDHVPFMRF--DSEADTQR
058 UniRef90_UPI00064388E5_21_274 GSHSLRIF-STAMSRPGLGEP--RF-IAVGYVDDTQFGCF--DSDSPGQR
059 UniRef90_A0A060UJI7_25_231 GSHSMRYF-TTVMSRPDRREA--WY-LEVGYVDDTQFVRF--DSDVASPR
060 UniRef90_UPI0004547AE4_29_300 GSHSLSYSVTTMASLRGLGDP--QV-FAVGYVDNTQILSF--NSEA---I
061 UniRef90_UPI00042AA830_24_296 GSHWLQLL-DTLVYGPDIWEA--RF-IHVCYVDTTQFKGF--DSNAVTAS
062 UniRef90_Q30767_19_294 GPHSLRYF-YTGVTRPGSG-A--RF-LTVGYVDDQQXASF--DSDSPSQR
063 UniRef90_A0A0S4XKP1_10_197 GSHSMRYF-STAMSRPGRGEP--RY-IEVGYVDDTQFVRF--DSDAASPR
064 UniRef90_A0A097C0W3_21_294 GVHSLRYF-QTSMSQPGLTKP--RF-ISVGYVDDQAFVRF--DSDSAGLR
065 UniRef90_A0A1A6HMR7_2_220 --------------------------------------------------
066 UniRef90_Q7YPX3_2_177 --HSMRYF-YTSVSRPGRGEP--RL-ISVGYVDDTQFVRF--DSDAAIPR
067 UniRef90_M1RK90_1_177 ----------------------------------TQFVRF--DSDAESPR
068 UniRef90_UPI00077DD663_25_298 GSHSMRLL-HTLLTSPDLLEP--QF-IYGVYLDDIHVSRY--NSREEPPR
069 UniRef90_A0A1A6G0I2_2_250 -----------------LQDP--KV-FIAGYVDDTQILRF--NSKVAT-K
070 UniRef90_UPI00063C0AF9_22_302 --HSLQYF-YTAVSEPGPGVP--SF-TASGFVDDQLFIHY--DSV--EMK
071 UniRef90_Q0PNG0_2_171 --HSMRYF-STAVSRPGFGEP--RY-LEVGYVDDTQFVRF--DSDAPNPR
072 UniRef90_Q62585_24_304 --HSLLYS-YTAVTAPGPRVP--VF-SATGFLDHQPFIHY--NSD--SMK
073 UniRef90_UPI0007047396_21_205 --------------------------------------------------
074 UniRef90_M1RK39_1_177 ----------------------------------TQFVRF--DSDAESPR
075 UniRef90_UPI0007DA616E_2_184 --------------------------------------------------
076 UniRef90_UPI0007DA9A21_68_237 --------------------------------------------------
077 UniRef90_Q9JHM7_1_174 GSHSTSYF-YTSVSRPG-AEP--RF-ISVGYVDDSQFVRF--DSDAESPS
078 UniRef90_A0A1A6G0K4_201_386 --------------------------------------------------
079 UniRef90_A0MZ32_25_205 GSHSLRYF-YTSVSRPGRGDP--RF-IAVGYVDDTQFVRF--DSDAATGR
080 UniRef90_T2HQS3_22_189 GPHSLSYF-YTAVSRPDRGDS--RF-FIVGYVDDTQFVRF--DSDAPNAK
081 UniRef90_UPI00046B8FAF_1_186 -PHSLRYF-STAVSRPGRGEP--RY-LSVGFVDDTQFVRF--DSDAASGR
082 UniRef90_H0XGS6_1_185 --------------------------------------------------
083 UniRef90_UPI0007500042_31_300 --HSLRYF-HTGLSEPGQGLP--QL-IIVGYVDDQPFVKY--DSD--GRK
084 UniRef90_A0A140T9W3_7_174 --------------------------------------------------
085 UniRef90_I3LB82_23_295 GTHSLRYH-YLALSEPGPGLP--QF-LAVGYVDDQVFIRY--DSR--RGK
086 UniRef90_L7UYY3_1_183 -PHSPKYL-DTSVSRPDRGKP--RF-ISVGYVDDMQFMRF--DRDAQNPR
087 UniRef90_V9HXS0_37_305 -PHSLRYF-YTGVSEPSPGLP--QF-VAVGYVDGEAFVRY--DSE--TQR
088 UniRef90_V9HXR4_35_304 -PHSLRYF-YTGVSDPSPGVP--QF-VAVGYVDGEAFMYY--DSK--TQR
089 UniRef90_A0A1B0P0F2_27_296 -PHSMRYF-ATAVSDPSPGLP--QF-VVVGFVDGEIFVRY--DSE--TRR
090 UniRef90_A0A0U3YUG3_39_259 GFHSLKYF-QTSIALPGLEKP--KF-ISAGYVNDRQFVRF--DSDSSSQR
091 UniRef90_I3N8M3_19_203 --HSLRYF-HTAVFRAGHEEA--FY-TSVGYVDDTLFLSL--DSDALNPR
092 UniRef90_UPI0004BDF5A3_7_189 --------------------------------------------------
093 UniRef90_A0A0B8RQ50_25_295 -SHSMKYF-STSISEPSQGLP--QF-VSVGYVDDQVFVHY--DSH--SRK
094 UniRef90_A0A1U7TZX0_2_261 --HSLRYF-RLGVSDPGHGVP--EF-ISVGYVDSHPITTY--DSV--TRQ
095 UniRef90_Q9TPA1_20_291 GSHSLRYY-YTTVSDRAFGLP--EF-SIVGYVDDTQILRY--NSD--NQR
096 UniRef90_A0A1D5PIU7_24_291 --HTLRYI-RTAMTDPGPGLP--WF-VDVGYVDGELFMHY--NST--ARR
097 UniRef90_UPI000441A4DD_1_268 ----MKYF-YTAVSEPNQGLP--QF-VSPGYVDDQIFVYY--DSN--TRM
098 UniRef90_UPI00052286A8_356_622 -PHSLRYF-DVAVAEPSPGVP--EF-MEVGYVDGNPFVRY--DSE--TEK
099 UniRef90_B2X125_17_277 GTHSLKYF-YTAVS-GDIDFP--EY-TAVGLVDDGQFYYF--DSN--IKK
100 UniRef90_I7BFA8_17_277 GTHSLRYF-YTGVS-GIIDFP--EF-IAVGLVDEGQFMYF--DSN--IMK
101 UniRef90_UPI0007755ED1_25_295 -SHSLKYF-SSSIWDPSQGQP--HF-VSVGYVDGQVFVHY--DSN--SRR
102 UniRef90_V9TPT1_40_311 GSHSYRHF-YTGVSNPSPDVP--GF-TAVGYVDDQQILHY--DSE--RQR
103 UniRef90_G3W4P6_13_273 --HSLRYF-RLGVSDSTQGIP--EF-ISVGYVDSHPITSY--DSI--RRQ
104 UniRef90_UPI0008FA27EE_18_279 GTHSLRYF-YTAVS-GISDFP--EF-TMVGLVDEGQFMYF--DSN--IMK
105 UniRef90_A0A1D5PIQ7_42_311 GSHSLRYF-MTGMTDPGPGMP--QF-VIVGYVDGELFGKY--DSK--SRW
106 UniRef90_A0A1S5RAY4_2_259 -SHSMTYY-RTAVSSPGSGLP--VF-SEVGYLDDREITNY--NSD--TRQ
107 UniRef90_UPI0009073917_120_390 GSHCYRHF-YMGVSEPGPGVP--VF-TAMGYVDDQRILHY--DSE--TQR
108 UniRef90_A0A1P8LGF1_11_247 -SHSLRYY-YTGVSAPGSGLP--EF-STVGYVDDREITNY--NSE--SGR
109 UniRef90_A0A1S5RAU4_2_259 -SHSLRYY-YTGVSSPGSGLP--VF-SSVGYVDDREISNY--NSD--TRQ
110 UniRef90_UPI0008032F65_36_301 --HSMQYI-YTGVT-PGVNFP--EF-TALGQVDGQQFGYY--DSK--IRN
111 UniRef90_A0A0P6JAE8_24_293 GPYSLTFL-YTGLSRPSRVLP--RF-QATAFLNDQAFFHY--NSD--SRK
112 UniRef90_A0A091FFM3_3_266 --HSLRYL-SVAVSEPGPGIP--QF-MSMGFLDGIPFQRY--DSE--RGR
113 UniRef90_Q2QBA0_1_259 ---SLRYY-YTAVSDRAFGLP--EF-SAVGYMDDKQINWY--SSD--TGR
114 UniRef90_I6PNC9_2_251 ----------TGVSSPGSGLP--VF-SEVGYVDDREITNY--NSD--TRQ
115 UniRef90_UPI0008473931_25_291 --HSLRYL-DVAVTEPSLGIP--QF-LSMGYVDGIPFVRY--NSE--RGR
116 UniRef90_P25311_26_295 GRYSLTYI-YTGLSKHVEDVP--AF-QALGSLNDLQFFRY--NSK--DRK
117 UniRef90_UPI000846C745_45_313 --HSLRYL-HVAVTEPSPGIP--QY-LSMGYVDGIPISRY--DSE--RGR
118 UniRef90_L0H9A0_1_182 -PHSLQYY-YVGVSEPSSGVP--QF-VAVGYVDGNLISRY--DSE--KGR
119 UniRef90_UPI0008148AF9_24_290 GSHSLQYF-YTTVT-PGIHFP--AF-TIVGLVDGEQIHYY--DSN--IRK
120 UniRef90_A0A077D0P6_22_287 --HSLKYF-YTGSS-GVPNFP--EY-VSVGLVDGAQISHY--DSN--TRR
121 UniRef90_UPI000853F77F_20_289 -SHSLRYY-VTGVSAPESGLP--EY-SVVGYVDDREIVNY--NSD--TRQ
122 UniRef90_F6PMH2_27_294 --YSLIYE-DVARSHPRPGQS--NF-TNTGYLNGQVFYQY--DSK--NQR
123 UniRef90_C7SHN8_3_167 ---------------PELWEP--RY-IAVGYVDDQHFVLF--DSDSPSLR
124 UniRef90_G1PHG2_1_270 GSHSLRYL-LMGATEPDLGLP--LF-QAAGFVDEQLFVFY--DHE--SRR
125 UniRef90_A0A077CZ96_22_266 --HSLKYF-HTGSS-GVPNFP--EF-VAVGLVDDVEIDHY--DSN--TRR
126 UniRef90_UPI000846AD8D_28_303 --HSLRYL-RVVVSEPSPGLP--QY-VGVGYVDGIPFASY--SSE--LGR
127 UniRef90_Q7YP05_19_280 --HSLKYF-YTGST-GIEGFP--QF-VAVGIVDGMQIDYF--DSV--SEK
128 UniRef90_A0A097CK44_2_245 -----------AVSEPSPGIP--QY-MSMGFVDGIPFVRF--DSE--RGR
129 UniRef90_A0A146PI81_20_283 --HSLKYF-YTASS-NVQNFP--EF-VVVGLVDDVQMIYY--DSV--NPR
130 UniRef90_G3NAY1_23_288 --HSLKYF-LTASS-GLPNFP--EF-VGVGLLDEVEFVHY--DSD--TKR
131 UniRef90_UPI000814A8E3_18_283 -THSLDYY-FTGVT-PGIKTP--EF-TAVGYVDGLQGGFY--DSN--IKK
132 UniRef90_UPI000742C77A_23_269 --HSLKYF-YTASS-GLKNFP--EF-VDVGLVDDQPVSYY--DSV--IRE
133 UniRef90_T2DKD8_3_267 --HSLQFF-STASS-GLSTFP--EF-VMVEMVDEVQVEYY--DSN--TQR
134 UniRef90_UPI00077599F6_59_330 --HSLLYL-YTALSEPVGDLP--QF-TALGYADGFLAGSY--DSL--TER
135 UniRef90_G7Z0A2_22_288 --HSLQYF-YTASS-GIPSFP--EF-LTVGMVDGEPFSYY--DCK--IGK
136 UniRef90_L0H994_2_175 ----------VAVSEPSPRVP--QF-VIVGYVDGNLIVRY--NSE--TGR
137 UniRef90_UPI00063F0BD4_255_524 GCYSLTYL-YTGLSRPREGYP--WL-QGTVFLNDQAFFRY--DSA--SGK
138 UniRef90_UPI00071A42D6_16_192 --HSLRYL-RVAVSEPSPGVP--QY-MVIGYLDGIPFTRY--NSE--RGR
139 UniRef90_UPI000874FA4A_20_259 --HSLKYF-YTASS-QVPNFP--EF-VAVGMFDEDQIAYY--DSK--IRT
140 UniRef90_H3C3X2_23_265 --HTLKYF-YYRSS-GVPNFP--EF-SGAALLDGAEIVHY--DSD--TRR
141 UniRef90_UPI00051EEA16_17_199 --------------------------------------------------
142 UniRef90_UPI000661DF93_2_178 --HSLRYL-SIAVSDPSPGIP--RY-QRMGYVDGNLFVSY--NSE--SKR
143 UniRef90_UPI000441F10F_27_191 -SHSLKYF-YTAVSEPSQGLP--HF-VTVGYVDDHVFVYY--DSN--SRK
144 UniRef90_G9BMB0_1_176 --HSMKYF-YTASS-EVSNFP--EF-VGVGMVDGVQMVHY--DSN--SQR
145 UniRef90_G9BMA6_1_177 --HSLKFF-YTASS-GVPNFP--EF-VAVGMVDDVQMVHY--DSN--SQR
146 UniRef90_UPI0006B71580_16_193 --HSLHYL-HVAVSEPSPGIP--QY-MITGFVDGIPFTRY--DSE--RGR
147 UniRef90_C1IQ70_1_183 -----------------------------GQVDGQQFDYY--DSK--IRR
148 UniRef90_UPI00046C310F_2_183 --------------------------------------------------
149 UniRef90_UPI0003832FC9_23_199 --HSLRYL-SIAVSDPSPGVP--WF-QAMGYVDRNLFVHC--SSE--SKR
150 UniRef90_C1IQ60_3_181 -------------------------------VDGQQIDYY--DSK--IRK


001 Input_pdb_SEQRES_A YEPRA-----RWMEQ-----EG----PEYWERETQKAKGNEQSFRVDLRT
002 UniRef90_Q31172_22_295 FEPRV-----RWMEQ-----EG----PEYWERETQRAKGQEQSFRVDLRT
003 UniRef90_F1MAQ9_22_296 MEPRA-----RWMER-----EG----PEYWDRETRIAKGNEQRFRVHLRT
004 UniRef90_P16391_25_298 MEPRA-----RWMER-----EG----PEYWEQQTRIAKEWEQIYRVDLRT
005 UniRef90_Q9TP50_1_276 YQPRA-----RWMER-----EG----PEYWERNTPIYKGTEQVYRVNLRT
006 UniRef90_I3MXQ4_25_297 AEPRA-----PWIEQ-----EG----PEYWEQNTQRVKGKAQVFRVNLNT
007 UniRef90_O77949_25_298 YEPRA-----RWIEW-----EK----PDYWETQTRRAKGNEQIYRGSLTT
008 UniRef90_UPI00038BB73B_25_298 MEPRA-----PWMEK-----EG----PEYWERETQNAKDTEQIFRGNLKT
009 UniRef90_A7Y1U3_18_291 MEPRA-----PWIEQ-----ER----PEYWDQETRNVKAHSQIDRVDLGT
010 UniRef90_Q5TM35_25_298 MEPRA-----PWMEQ-----EG----PEYWDRNTRRAKANAQTDRGNLRT
011 UniRef90_T1WS90_25_298 KEPRA-----PWVEQ-----EG----PEYWEEETRISKANTQNYRENLRN
012 UniRef90_A0A143TC10_22_295 MEPRV-----PCIEQ-----EG----PEYWDQETQKAKASAQTDRVSLRT
013 UniRef90_UPI0004F41D2E_25_298 MEPRA-----PWVEQ-----EG----PEYWEEETRNTKAHAQTDRLNLQI
014 UniRef90_I3MVA7_25_297 MEPRA-----PWIEQ-----EG----PEYWERNTRNAKRQAQTDRRSLNT
015 UniRef90_K4JC91_1_270 MEPRA-----PWVEQ-----EG----PEYWDRNTRNAKSNTQSFRVSLQN
016 UniRef90_C8BNY8_25_298 MEPRA-----PWMEQ-----EG----PEYWEEQTRRAKGHAQTDRVDLGN
017 UniRef90_A8E4N9_25_298 VEPRA-----RWVEQ-----EG----PEYWDQETRKAKDHAQTFRANLNT
018 UniRef90_K4JEF1_2_273 MEPRA-----PWMEQ-----EG----PEYWDLETRIAKNNAQSFRGSLNV
019 UniRef90_H2PL08_25_298 VEPLV-----PLIEQ-----EG----PEYWDQETQKAKTQAQNDRVSLRN
020 UniRef90_B8Q9I0_14_287 EEPRA-----PWVEQ-----EG----PEYWDQNTRIYKAATQTYREGLQI
021 UniRef90_A0A0K0QQ46_25_298 MEPRA-----PWAEQ-----EG----PEYWEEQTRRAKANAQAERANLRT
022 UniRef90_G1T0F7_25_299 VEPRA-----AWMRQ-----VD----PGYWDRETQISKDNAQTYRVNLNT
023 UniRef90_Q30291_22_295 TEPRQ-----PWMEK-----EG----PEYWDRETQISKENALWYREALNN
024 UniRef90_UPI000717D6FA_20_293 AEPRA-----PWMEQ-----EG----PEYWERNTRIFKDNAQTFRVSLNN
025 UniRef90_G3S4E3_25_298 EEPRA-----PWMEQ-----EG----PEYWDRNTQIYKTSAQTDRVSLRN
026 UniRef90_UPI00067D8ADD_23_295 MEPRA-----PWMEQ-----EG----PEYWRMETRKARNTGKNFKVNLQT
027 UniRef90_E2G6X1_2_273 MEPRA-----PWMEQ-----EG----PEYWEEETRKVKETAQTFRVSLGI
028 UniRef90_I6X1W3_22_294 VEPRA-----PWMDK-----VD----QEYWDRNTRIAKGWAQTERGNLRT
029 UniRef90_UPI0009391643_25_303 AEPRAAWMEGPWLEQ-----VD----PGYWERETGRAKFYQQVLRADLQS
030 UniRef90_A0A1S6Q394_2_273 CEPRT-----PWVEQ-----EG----PEYWEEQTRVCKDIAQIYRVNLNT
031 UniRef90_UPI000575F3A8_24_301 MEPRA-----RWVEQ-----EG----PEYWDQETRKAKDAAQTFRANLNT
032 UniRef90_UPI00067D4BA6_25_300 MEPRA-----PWMEK-----EG----PEYWERETRKVKVWEKEFRENLKN
033 UniRef90_UPI00080A2E01_22_297 MEPRA-----QWVEQ-----EG----PEYWEHQTRVVKANAQTDRVKLRK
034 UniRef90_UPI000328A79C_25_298 MEPRA-----PWVGQ-----EG----PEYWEQETQIEKGHAHCLRRRLRT
035 UniRef90_Q68VF3_22_295 MEPRA-----PWIQQ-----EG----QDYWDRETQIQRDTSQTYRVNLKN
036 UniRef90_I3ND89_25_298 EEARA-----PWIEQ-----EG----SEFWDQITQISTSNAHHHLVCLNN
037 UniRef90_UPI0006D720D0_25_303 AEPRT-----PWMQQPWVEPER----PGYWDRETQIFKGDAQTFRVGLNT
038 UniRef90_A0A1D5R0D2_55_322 MEPRA-----PWLEQ-----EG----PEYWEEQTELAKDITQSFRVSLRN
039 UniRef90_UPI00062AA2A2_22_295 LQPRA-----PWVEQ-----EG----PEYWGEQTRMANEDWQGSQVYLRT
040 UniRef90_Q85ZY7_2_273 YKLRV-----PWVEQ-----EG----PEYWARETEIVTSNAQFFRGNLQT
041 UniRef90_UPI000809A795_23_295 MEPRA-----QWAEQ-----AG----PEYWDGLTGIAKACAQACRVNLRD
042 UniRef90_F1S1N1_22_295 MEPRV-----PWIQQ-----EG----QDYWDEETRKVKDNAQTYGVGLNT
043 UniRef90_UPI00062AAF0C_22_292 LEPRA-----PWMEQ-----EE----PEYWERETRRARDNALTSRANLRN
044 UniRef90_F5HTG5_23_295 MEPRA-----PWAEQ-----EG----PEYWDGLTRRAKACAQACRVSLRD
045 UniRef90_UPI0006266284_25_298 GEPRA-----PWMEH-----EG----QEYWGRETLTLRASAQTHRGNLRK
046 UniRef90_A0A1U7R6U8_22_295 FEPLV-----PWMEQ-----VG----QEYWNDQTRIAISAEQRIQTYFQK
047 UniRef90_UPI00062AAE5F_22_295 LEPRA-----PWVEQ-----EG----PEYWGEQTRRAKXXXXXXXXXAGL
048 UniRef90_UPI000819EDAB_25_298 MEPRA-----PWIHQ-----MG----PEYWEELTLDAKHITQLAGIYLHN
049 UniRef90_UPI000533D59D_69_342 LDPRA-----PWMEQ-----EG----PEYWDRETTSLKADAQRSEMCVRI
050 UniRef90_B7SA58_1_233 CEPRA-----PWVEQ-----EG----PEYWEEQTQVCKDTAQMYRVSLNT
051 UniRef90_UPI000642924F_22_295 VEPGA-----LWVEP-----ME----PQYWEQETQAQKSKTQQGHRCLNI
052 UniRef90_A7VMS3_26_299 MEPRA-----LWVKQ-----MG----PEYWEQQTRTVKVIEKIALVNLQE
053 UniRef90_K9J2D3_1_279 MEPRAPWMEGPWVEE-----ED----PQYWDVETGNVKETAQNFRVNLNK
054 UniRef90_Q1A5Z8_22_298 EEPRA-----AWMER-----MEQEE-PGYWELVTQIHRENAQTFRVGLET
055 UniRef90_UPI0006431317_27_300 VELRA-----PWAGQ-----VR----QEDLDQETRNQRKEAQWFQALLQD
056 UniRef90_K9IT75_19_297 LKPQV-----PWLEQPWVEQEH----PHFWDDYTTDIKNYEQMYGGNLNN
057 UniRef90_UPI00038BED9D_58_332 IQERG-----PWVKQ-----MG----PEYLEMEKRNMERYSHRARENLRF
058 UniRef90_UPI00064388E5_21_274 AEPRA-----PWAEQ-----VG----QKVLDEETRIQRKEAQRLTVLLKD
059 UniRef90_A0A060UJI7_25_231 MEPRA-----PWVEQ-----EG----PEYWDRNTRNSKGHAQTHRADLRT
060 UniRef90_UPI0004547AE4_29_300 VEPRV-----PWAKQ-----MG----RDYWRLERESLEYYAHTAIENLRF
061 UniRef90_UPI00042AA830_24_296 MQPRA-----PWMEQ-----EP----PEYWERETEETLHKSQNDRKFLQV
062 UniRef90_Q30767_19_294 EEPR------PWIEG-----VGQED-PEYWERNTGISRAETQSYREGLEI
063 UniRef90_A0A0S4XKP1_10_197 MEPRA-----PWVEQ-----EG----PEYWDEETRKAKTHAQTFRVNLRT
064 UniRef90_A0A097C0W3_21_294 EEPMV-----MWLDK-----SN----QNYWERNSRVIWETARTFQVGLQN
065 UniRef90_A0A1A6HMR7_2_220 ---------------------G----RDYWEWERKGLENYAHSARENVRF
066 UniRef90_Q7YPX3_2_177 MEPRA-----PWVEQ-----EG----PEYWDRETRIAKANAQTFRVNLRT
067 UniRef90_M1RK90_1_177 MEPRA-----PWMEQ-----EG----PEYWEEQTRNAKANAQTERVDLET
068 UniRef90_UPI00077DD663_25_298 MEHCA-----PWVDQ-----QE----PEYWEMMTQDMLRVIDIYDNILKE
069 UniRef90_A0A1A6G0I2_2_250 LEPRV-----PWAKQ-----IR----RDYWERVEILWVGWALWTVLTLGA
070 UniRef90_UPI00063C0AF9_22_302 AKPCA-----PWLK------ED----LDYFDDETKIFTSRMKIFHLNLRN
071 UniRef90_Q0PNG0_2_171 MEPRA-----RWVEQ-----EG----PEYWDHNTRNSKDTAQSFRVNLNT
072 UniRef90_Q62585_24_304 AEPSV-----AWLR------EN----PGYFADETQVFTNRMKIFQLSLRN
073 UniRef90_UPI0007047396_21_205 --------------------------------------------------
074 UniRef90_M1RK39_1_177 MEPRA-----RWIEQ-----EG----PEYWEEETRKAKDITQSFRVSLGN
075 UniRef90_UPI0007DA616E_2_184 -EPRA-----PWVQR-----VG----PEYWERQTRNAKNNAQIFRGNLRT
076 UniRef90_UPI0007DA9A21_68_237 --------------------------------------------------
077 UniRef90_Q9JHM7_1_174 AEPRA-----PWIER-----EG----PEYWERETQIFKGTAQTDRVSLNN
078 UniRef90_A0A1A6G0K4_201_386 --------------------------------------------------
079 UniRef90_A0MZ32_25_205 TEPRA-----PWVEQ-----EG----PEYWDPQTRTFKETAQLYRVDLDT
080 UniRef90_T2HQS3_22_189 MEPRA-----QWIKQ-----EG----PEYWDRETQISKETAQTYRGNLRT
081 UniRef90_UPI00046B8FAF_1_186 MEPRA-----PWMQQPWVEREH----PEYWEEETLEAKREEHRFRVKLQT
082 UniRef90_H0XGS6_1_185 --------------------------------------------------
083 UniRef90_UPI0007500042_31_300 MLPQA-----PWMEE-----FGKED-PQYWEGQSQRAQRAEPAFRASLET
084 UniRef90_A0A140T9W3_7_174 --------------------------------------------------
085 UniRef90_I3LB82_23_295 AEPQA-----PWMAH-----MD----AQYWEKETKKQRIWAKVQQVEMWT
086 UniRef90_L7UYY3_1_183 KERRE-----PWIKQ-----EGQEW-QEYWDEETRNAMGSAQTFRVNLNN
087 UniRef90_V9HXS0_37_305 MKPRA-----DWIA-------ANTD-QQYWDRETEISRGNEQIYRLNLET
088 UniRef90_V9HXR4_35_304 TEPRV-----DWSV-------ANMD-QQYWDRETETLQGNEQVFRVGLET
089 UniRef90_A0A1B0P0F2_27_296 MEPRA-----DWTS-------AIDD-QQYWERNTRISQNNEQTNRVNLDI
090 UniRef90_A0A0U3YUG3_39_259 EEPLV-----PWMDQ-----MG----QGYWERNSRVVRETAHTFEVGLQN
091 UniRef90_I3N8M3_19_203 VEPRA-----QWMEY-----ET----PAFWEAQTKISEGHKQKLHWNLRS
092 UniRef90_UPI0004BDF5A3_7_189 --------------------------------------------------
093 UniRef90_A0A0B8RQ50_25_295 VQPRV-----SWMEK-----VGKED-PQYWEEETQGARRDEERFREDLET
094 UniRef90_A0A1U7TZX0_2_261 KEPRA-----PWMV-------EHLA-PDHWERYTQLLRGWQQAFQVELRH
095 UniRef90_Q9TPA1_20_291 AEPAT-----QWMKQ-------KEG-PEYWEKETQIAKGTEPAFKYNVKI
096 UniRef90_A0A1D5PIU7_24_291 AVPRT-----EWIA-------ANTD-QQYWDRETQIVQGSEQINRENLDI
097 UniRef90_UPI000441A4DD_1_268 RQPRV-----SWMEE-----VGKKD-PQYWKTETQNARANEELFRADLET
098 UniRef90_UPI00052286A8_356_622 MKPQV-----DWIA-------ANVD-QEYWDGQTRNAKRTQEVDRVNLVT
099 UniRef90_B2X125_17_277 AVPKT-----EWIRQ-----NEG---AAYWDRETQNMIATHQTFKNNIQV
100 UniRef90_I7BFA8_17_277 TVPKT-----EWIRQ-----NEG---EDYWNRETQIDIDTHQIFKVGIQT
101 UniRef90_UPI0007755ED1_25_295 VQPRV-----SWMEK-----VGKED-PQYWDRESQKQLGTEEMFRANLEI
102 UniRef90_V9TPT1_40_311 EEPRG-----DWVQ-------GAVD-PDFWDTETGSLRGWQGGFESNLVT
103 UniRef90_G3W4P6_13_273 KMPQA-----SWME-------ENLG-SDHWEKYTQLLRGWQQTFKTELRV
104 UniRef90_UPI0008FA27EE_18_279 AVPKT-----EWMRQ-----SEG---ADYWDEETQIGIGIHQTYKVNIQT
105 UniRef90_A0A1D5PIQ7_42_311 VHPIV-----EKLP--------QED-QEHWDTQTLKAREGELEFSEGLHR
106 UniRef90_A0A1S5RAY4_2_259 YLPKT-----EWMKK-----LE----SDYWEGQTQICRGNEPVYKYNVQT
107 UniRef90_UPI0009073917_120_390 QEPRG-----DWVQ-------GAVS-PDFWDTETWTLWDWQDRFESNLVT
108 UniRef90_A0A1P8LGF1_11_247 EQPKV-----KWMEK-----VD----PEYWERNTQIGKGHEAVFRYNVRT
109 UniRef90_A0A1S5RAU4_2_259 LLPKT-----EWMKK-----LG----SDYWEEQTQIGRSNEAWYKHNVQT
110 UniRef90_UPI0008032F65_36_301 YIPKT-----EWIQK-----VNADD-PDYWNTNTQTDQSWQESFKVNVDT
111 UniRef90_A0A0P6JAE8_24_293 AEPLG-----PWRQI-----KG----MEDWEKESQLQKAREEIFLVTLKD
112 UniRef90_A0A091FFM3_3_266 DEPLT-----PWME-------EGPK-PGYWDSETETSKRSQQMDAVNLET
113 UniRef90_Q2QBA0_1_259 TEPST-----QWMKE-------KEG-SEYWERQTQIIKGTEAAYKHNVKV
114 UniRef90_I6PNC9_2_251 HLPKT-----EWMKN-----EG----PDYWERETQRGRSTEPVFKHNVQT
115 UniRef90_UPI0008473931_25_291 TEPLT-----PWMA-------AGAE-PGYWDGQTQINERNQFIDADNLEI
116 UniRef90_P25311_26_295 SQPMG-----LWRQV-----EG----MEDWKQDSQLQKAREDIFMETLKD
117 UniRef90_UPI000846C745_45_313 VEPQT-----PWMA-------AGAE-PGYWDEQTQINERNQHVATHNLGV
118 UniRef90_L0H9A0_1_182 AVPRA-----DWME-------ANLD-QQYWERETQNLQNTQQLFRVDLET
119 UniRef90_UPI0008148AF9_24_290 MISRN-----EWIKK-----ADADD-TEYWHRGTRIAQADQKTFEENLAI
120 UniRef90_A0A077D0P6_22_287 TEPKQ-----DWMKK-----VTADD-PQYWDRQTQIGLGHQQSFKASIEI
121 UniRef90_UPI000853F77F_20_289 YVPKT-----EWMKK-----VE----PEYWEEETRKDQFAEPVYKHNVRT
122 UniRef90_F6PMH2_27_294 AVPSP-----PWDKV-----KG----MHDWEKESQFQKRREDFVLDNMQN
123 UniRef90_C7SHN8_3_167 MEPRA-----VWMEQ-----MDQED-PGYWERNTWISRAKTQVYRGNLKT
124 UniRef90_G1PHG2_1_270 AEPRA-----PWVRA-----AG----P-LWLQLSQSLKGWDHMFTLDFWT
125 UniRef90_A0A077CZ96_22_266 DEPKQ-----DWMKK-----VTQDL-PQYWETETEKRLGHQQVFKVSIET
126 UniRef90_UPI000846AD8D_28_303 VEPRT-----LWMA-------AGAE-PGYWDTETWISKMYQHEDPAHLKM
127 UniRef90_Q7YP05_19_280 NVLKQ-----SWMEG-----------VRDEKMITNTRKGNQQTFKANVEI
128 UniRef90_A0A097CK44_2_245 MEPLT-----QWIK-------DGVE-PEYWDTQTQILVRSQHVTARNLET
129 UniRef90_A0A146PI81_20_283 CVAKQ-----DWVND-----AA--D-PQYFERNTGNLQGSQQTYKANIEI
130 UniRef90_G3NAY1_23_288 AEPRQ-----DWMSR-----LTEDD-PQYWKRNTELAMDTQQVYKRHIEI
131 UniRef90_UPI000814A8E3_18_283 VVLTA-----DWLKD-----DD--D-VEHWTLQLLEAQSYEDLYRFQLPD
132 UniRef90_UPI000742C77A_23_269 KIPKQ-----DWMAE-----NE--G-PEYWKRGTERLIGTEQTYKANIDI
133 UniRef90_T2DKD8_3_267 SIPKQ-----DWVEQ-----ANRDKVPDYLERETENRKGIQQGFKAGMGI
134 UniRef90_UPI00077599F6_59_330 AVSQT-----PWMKK-----IEEEN-PHFWDWMTKRAFHSGQRFRKDLED
135 UniRef90_G7Z0A2_22_288 EIPKQ-----DWMAK-----AE--G-PEYWDRQTQISIGAQQSFKNNIDV
136 UniRef90_L0H994_2_175 MVPRA-----DWMA-------ANLD-QQYWDTQTQMAQDTQQVFRVDLET
137 UniRef90_UPI00063F0BD4_255_524 AEPLG-----PWRHI-----QR----MKDWEKESQLQKFREGIFLETLQD
138 UniRef90_UPI00071A42D6_16_192 VELLT-----QWIK-------DGVG-PGYWDRETQICEQNQHVAAVDLET
139 UniRef90_UPI000874FA4A_20_259 TEPRQ-----DWMNK-----VV--D-PQYWERSTGIFSATQPNFKANIEI
140 UniRef90_H3C3X2_23_265 AEPRQ-----EWMEN-----LSAGD-PQYWERETAKFLGAQQTYNARIEI
141 UniRef90_UPI00051EEA16_17_199 --------------------------------------------------
142 UniRef90_UPI000661DF93_2_178 YQPRT-----QWIE-------DNVG-QEYWDEQTQTARYNEQIAYDNLNT
143 UniRef90_UPI000441F10F_27_191 MRPRV-----SWMEK-----VGKEH-PQYWDRNTQNERANEEVFRASLET
144 UniRef90_G9BMB0_1_176 AVPKQ-----DWMKQ-----TD----AEFWERETGNFLGSQQSFKVGIDI
145 UniRef90_G9BMA6_1_177 AVPKQ-----DWMNR-----HT--D-TQYWERETGIFLGSQRTFKAGVDI
146 UniRef90_UPI0006B71580_16_193 MEPLS-----GWVK-------DSAD-PEYWERNTQRSVGHQHIDARNLEI
147 UniRef90_C1IQ70_1_183 IIPKT-----EWIKK-----NDAED-PEYWNRNTQTAQGTEETFKVGVGI
148 UniRef90_UPI00046C310F_2_183 --------------------------------------------------
149 UniRef90_UPI0003832FC9_23_199 CQPRT-----QWIE-------DNVD-QEYWDRVNLIAQTIQKLSYDGLNT
150 UniRef90_C1IQ60_3_181 MIPKT-----EWIQK-----HEG---DDYWSRNTQNMQSTQETYKVHVAI


001 Input_pdb_SEQRES_A LLGYYNQS------------KGGSHTIQVISGCEV--GSD-GRLLRGYQQ
002 UniRef90_Q31172_22_295 LLGYYNQS------------ESGSHTLQVMYGCDV--GSD-WRLLRGYQQ
003 UniRef90_F1MAQ9_22_296 LLGHYNQS------------EGGSHTIQRMYGCDV--GSD-GSLLRGYEQ
004 UniRef90_P16391_25_298 LRGYYNQS------------EGGSHTIQEMYGCDV--GSD-GSLLRGYRQ
005 UniRef90_Q9TP50_1_276 LLGYYNQS------------EGGSHTIQRMYGCDV--GSD-GSLLRGYEQ
006 UniRef90_I3MXQ4_25_297 LLGYYNQS------------AGGSHTLQKMSGCDV--GTD-GRLLRGYQQ
007 UniRef90_O77949_25_298 LLHYYNQS------------EDGSHTIQWMYGCDV--GSD-GSLLRGYWQ
008 UniRef90_UPI00038BB73B_25_298 LLGYYNQS------------KGGSHTIQWMFGCEV--GSD-GRFLRGYEQ
009 UniRef90_A7Y1U3_18_291 LRGYYNQS------------EAGAHTIQMMYGCDV--GSD-GRFLRGYQQ
010 UniRef90_Q5TM35_25_298 ALRYYNQS------------EGGSHTIQWMYGCDL--GPD-GRLLRGYYQ
011 UniRef90_T1WS90_25_298 LRGYYNQS------------EAGSHTLQTMFGCDL--GPD-GRLLRGYYQ
012 UniRef90_A0A143TC10_22_295 LLRYYNQS------------EDGSHTWQRMYGCYV--GPD-GRLLRGYDQ
013 UniRef90_UPI0004F41D2E_25_298 LRGYYNQS------------EAGSHTIQRMYGCEV--GSH-GRFLRGYRQ
014 UniRef90_I3MVA7_25_297 LRGYYNQS------------AGGSHTVQHMYGCDV--GTD-GRLLRGYVQ
015 UniRef90_K4JC91_1_270 LRGYYNQS------------EAGSHTFQWMYGCDV--GPD-GKLLRGYGQ
016 UniRef90_C8BNY8_25_298 LLRYYNQS------------EGGSHTVQWMYGCDL--GPD-RHLLRGYRQ
017 UniRef90_A8E4N9_25_298 LRGYYNQS------------EAGSHTLQWMHGCDV--GPD-GRLRRGFWQ
018 UniRef90_K4JEF1_2_273 LRGYYNQS------------EAGSHTIQKMYGCDV--GPD-GNLLRGHEQ
019 UniRef90_H2PL08_25_298 LRGYYNQS------------EDGSHTWQRMYGCDV--GPD-GRLLRGYCQ
020 UniRef90_B8Q9I0_14_287 LRGYYNQS------------EAGSHTLQRMAGCDL--RPD-GRLLRGYEQ
021 UniRef90_A0A0K0QQ46_25_298 ALRYYNQS------------EGGSHTFQWMYGCDL--GPD-GRLLRGYHQ
022 UniRef90_G1T0F7_25_299 VRGYYNQS-----------AAAGSHTFQTMFGCEV--WAD-GRFFRGYEQ
023 UniRef90_Q30291_22_295 LRGYYNQS------------EAGSHTLQEMYGCDV--GSD-GRLRRGYEQ
024 UniRef90_UPI000717D6FA_20_293 LRGYYNQS------------EAGSHTFQLMYGCDV--GPD-RRLLGGYSQ
025 UniRef90_G3S4E3_25_298 LRGYYNQS------------EAGSHTLQRMYGCDL--GPD-GRLFRGYNQ
026 UniRef90_UPI00067D8ADD_23_295 LRGYYNQS------------DDEPHTLQWMYGCDL--GPD-GRLLRGYCQ
027 UniRef90_E2G6X1_2_273 LRGYYNQS------------EAGSHTYQWMYGCDL--GPD-GRLLRGYHQ
028 UniRef90_I6X1W3_22_294 LLGYYNQS------------EAGSHTIQTMYGCDV--GPD-GRLLRGYRQ
029 UniRef90_UPI0009391643_25_303 ALENYNQS------------EAGSHTYQRMCGCDM--GQD-GRLLRGYRQ
030 UniRef90_A0A1S6Q394_2_273 LRRYYNQS------------EAGSHTFQQMVGCDV--GPD-RRLLRGYSQ
031 UniRef90_UPI000575F3A8_24_301 LRGYYNQS------------EAGSHTLQLMYRCDV--EPD-GRLRRGFMQ
032 UniRef90_UPI00067D4BA6_25_300 LLGYYSQS------------ENGSHTIQHTYGCHVCSWSD-GRFYRGYSQ
033 UniRef90_UPI00080A2E01_22_297 LLGYYNQS------------EGGSHTLQGTNGCDV--GPD-GRFLRGYHQ
034 UniRef90_UPI000328A79C_25_298 LQGYYNHS------------EAGSHTYQWIFGCDM--GLD-GHLLRGYSQ
035 UniRef90_Q68VF3_22_295 LRGYYNQS------------EAGSHTLQSMYGCYL--GPD-GLLLRGYSQ
036 UniRef90_I3ND89_25_298 LRGYYNQS------------EGGSHILQRIWGCDV--GPD-RRFLRGYKQ
037 UniRef90_UPI0006D720D0_25_303 LRGYYNQS------------EDGSHTLQEMYGCDV--GPE-GHLLRGYSQ
038 UniRef90_A0A1D5R0D2_55_322 LRGYYNQS------------EAGSHTLQWIYGCDL--GPD-GHLLRGYQQ
039 UniRef90_UPI00062AA2A2_22_295 LRGYYNQR------------EPGSHTYQRMFGCDL--GPD-GRLLRGYHQ
040 UniRef90_Q85ZY7_2_273 MFDYYNLS------------QNGSHTIQVMYGCEV--ESD-GSFLRAYEK
041 UniRef90_UPI000809A795_23_295 IRGYYNQS------------EAGSHTLQVLFGCDL--GPD-ARLLRGYYR
042 UniRef90_F1S1N1_22_295 LRGYYNQS------------EAGSHTLQSMFGCYL--GPD-GLLLHGYRQ
043 UniRef90_UPI00062AAF0C_22_292 LRGYYNQS------------AAGSHTLQGMAGCDV--GPD-ARLLRGYFQ
044 UniRef90_F5HTG5_23_295 IRGYYNQS------------EAGSHTLQVLYGCDL--GPD-GRLLLGYYR
045 UniRef90_UPI0006266284_25_298 LPGYYNQS------------ETESHTYQTMYGCEV--EPE-GRFLRGYYQ
046 UniRef90_A0A1U7R6U8_22_295 LQGYYNQS------------ENSPHTIQRMTGCYI--GPD-GHLLHAYRQ
047 UniRef90_UPI00062AAE5F_22_295 WAGLTARA------------GPGSHTLQRMYGCDV--SPD-GRLLRGYIQ
048 UniRef90_UPI000819EDAB_25_298 AIQVYNQS------------EDDSHTFQCTTACKV--GTE-GQLIRAFEY
049 UniRef90_UPI000533D59D_69_342 LPSHYNQS------------EARSHTYQWMYGCEV--GPD-GRFLRGYDK
050 UniRef90_B7SA58_1_233 LRGYYNQS------------EAGSHTLQVMYGCDV--GPD-GRLLRGYQQ
051 UniRef90_UPI000642924F_22_295 LRGNYNQS------------KAGSHNIQRMYGCDV--GPD-GRFLRGYEQ
052 UniRef90_A7VMS3_26_299 AMDIYNHS------------KDGSHVFQCVYGCEV--GPD-GLFLRGHEK
053 UniRef90_K9J2D3_1_279 LRSHYNQS------------LHEPHTFQWTYGCEM--GSD-GSFLRGFDQ
054 UniRef90_Q1A5Z8_22_298 LRGYFNQS------------AGGVHTIQSMYGCEV--SPE-LTFLRGFRQ
055 UniRef90_UPI0006431317_27_300 LSSLSDQS------------DNGSHTLQRMCGCKE--GPD-GSLLRGYEQ
056 UniRef90_K9IT75_19_297 LRAYYNQS------------KDVWHTFQEMSGCIV--GLD-WHFLRGYTQ
057 UniRef90_UPI00038BED9D_58_332 AIQVYNQS------------DNVSHTFQCLIGCDM--RPD-QLLLRSHYD
058 UniRef90_UPI00064388E5_21_274 LHRNYNQS------------EDGSHTIQRTLGCDV--GTD-GRLLRGYDQ
059 UniRef90_A0A060UJI7_25_231 LLRYYNQS------------GGGSHTLQKMYGCDL--GPD-GRLLRGYHQ
060 UniRef90_UPI0004547AE4_29_300 AIQIYNKS------------DDGSHTFQCFIGCDV--GPH-RRLLRGHNR
061 UniRef90_UPI00042AA830_24_296 LMNYYQHS------------KDEYHTLQKVLGCNV--DNN-GSFLGGHYR
062 UniRef90_Q30767_19_294 LRGYFNQS------------AGGVHTFQNLYGCEV--SPE-LTFQRGFDQ
063 UniRef90_A0A0S4XKP1_10_197 ALGYYNQS------------DAGSHTIQLMYGCYL--GPD-GRLLRGYRQ
064 UniRef90_A0A097C0W3_21_294 LQFYYNQS------------E-GAHTYQRLVGCEV--TYD-WIFLRGFEQ
065 UniRef90_A0A1A6HMR7_2_220 ALRIYNQS------------DNGSHTFQCFIGCEV--RPD-RLFLRGHNR
066 UniRef90_Q7YPX3_2_177 ALGYYNQS------------EAGSHTFQTMYGCDM--GPD-GRLLRGYHQ
067 UniRef90_M1RK90_1_177 LRGYYNQS------------EGGSHTIQEMYGCDL--GPD-GRLLRGYDQ
068 UniRef90_UPI00077DD663_25_298 MLNIYNQS------------EVGNHTLQILMACHM--LPG-GNFSHGQYE
069 UniRef90_A0A1A6G0I2_2_250 --------------------AAGSHTFQCLVGCDM--GPD-RLFLRGHYR
070 UniRef90_UPI00063C0AF9_22_302 VQKYYNQTWEHSLKKENTEKSAGPHTLQFTYGCEL--RDD-GG-TMGHWQ
071 UniRef90_Q0PNG0_2_171 LRGYYNQS------------EAGSHTLQLMYGCYV--GPD-GRLRRGFMQ
072 UniRef90_Q62585_24_304 IQQYYNSSGTQRQRAGGVRQHAGPHTLQFTYGCEM--RD--GRRTTGHWQ
073 UniRef90_UPI0007047396_21_205 ------ET------------WAGSHTIQRMHGCDV--GPG-GRLLRG---
074 UniRef90_M1RK39_1_177 LRGYYNQS------------EGGSHTYQWMVGCNV--GPD-GHLLRGYHQ
075 UniRef90_UPI0007DA616E_2_184 ALGYYNQS------------EGGSHTIQSMYGCHV--GSD-GRLLRGYGQ
076 UniRef90_UPI0007DA9A21_68_237 --------------------------------------SD-GRLLRGYGQ
077 UniRef90_Q9JHM7_1_174 VRGYYNQS------------AGGSHTYQTMYGCEV--GTE-GRLLRGYTQ
078 UniRef90_A0A1A6G0K4_201_386 --------------------AAGSHTFQCFVGCDV--GXD-RLFLRGHYR
079 UniRef90_A0MZ32_25_205 LRGYYNQS------------EAGSHTRQTMYGCDL--GPG-GRLLRGYSQ
080 UniRef90_T2HQS3_22_189 ALGYYNQS------------EAGSHTIQTMYGCYL--GPD-GLLLRGYHQ
081 UniRef90_UPI00046B8FAF_1_186 LLGYYNQS------------EDGSHIFQRIRGCDV--GPD-GSLLRAYHQ
082 UniRef90_H0XGS6_1_185 ----------------------GSHTILLMFGCDV--GPD-GRLLRGYLQ
083 UniRef90_UPI0007500042_31_300 ARQRYNQS------------RGGLHILQWMYGCEV--GPD-GQLRGGYMQ
084 UniRef90_A0A140T9W3_7_174 -----------------------------------------GRVPGAFTQ
085 UniRef90_I3LB82_23_295 VMGYYNQS-----------SDTGMHSTQRMFGCEI--QED-GH-STGFWQ
086 UniRef90_L7UYY3_1_183 LRGYYKKS------------EAGSHTLQRMYGCDV--GPD-GLFLRGYSQ
087 UniRef90_V9HXS0_37_305 LRERYNQS------------R-GSHTVQCMYGCD---LED-GS-IRGFQQ
088 UniRef90_V9HXR4_35_304 LRERYNQS------------R-GSHTVQNMFGCDL--LED-GS-IRGFDQ
089 UniRef90_A0A1B0P0F2_27_296 LRERYNQS------------R-GSHTWQRMSGCDL--LED-GS-IRGFHQ
090 UniRef90_A0A0U3YUG3_39_259 LQVYYNQS------------EGEVHIYQRLVGCET--YSN-GTFRRGFEQ
091 UniRef90_I3N8M3_19_203 TLHYFNQS------------EPGSHTFQWISGCDL--EPN-GSLLQGHEE
092 UniRef90_UPI0004BDF5A3_7_189 ---------------------AGPHVLQFTYGCEL--RED-GS-TTWHWQ
093 UniRef90_A0A0B8RQ50_25_295 LRNRYNQS------------E-GFHIIQWMYGCEL--QRD-GS-KGGFEQ
094 UniRef90_A0A1U7TZX0_2_261 LQRLHNHS--------------GFHTYQRMIGCEL--LED-GS-TTGFLQ
095 UniRef90_Q9TPA1_20_291 AMDRFNQT------------S-GTHSFQRMYGCEL--RDD-GS-IRGYEQ
096 UniRef90_A0A1D5PIU7_24_291 LRRRYNQT------------G-GSHTVQWMSGCDI--LED-GT-IRGYHQ
097 UniRef90_UPI000441A4DD_1_268 VQTRYNQS------------E-GLHTWQLMYGCEL--RGD-GS-EGGFLR
098 UniRef90_UPI00052286A8_356_622 VRGRYNQT------------G-XXXXXQRMYGCDL--LED-GS-TRGFYQ
099 UniRef90_B2X125_17_277 AKERFNQS------------T-GVHTWQEMYGCEL--NDD-GT-TQGYGQ
100 UniRef90_I7BFA8_17_277 IKERFNQS------------A-GVHSWQMMCGCEL--DDD-GT-KRGYLQ
101 UniRef90_UPI0007755ED1_25_295 ARTRYNQS------------E-GLHIIQWMYGCEL--LGD-GS-KRGFMQ
102 UniRef90_V9TPT1_40_311 LRYRYNQT------------R-GSHTLQFMYGCEV--GED-GS-TGGYMQ
103 UniRef90_G3W4P6_13_273 LQNHYNHT------------G-GFHTYQRMIGCEL--LED-GS-TTGFLQ
104 UniRef90_UPI0008FA27EE_18_279 LKGRFNQT------------T-GVHSFQFMYGCEL--HDD-GT-KGGYMQ
105 UniRef90_A0A1D5PIQ7_42_311 LQVRYNRS------------G-GSHTLQKMFGCDI--LED-GS-IRGYDQ
106 UniRef90_A0A1S5RAY4_2_259 VMSRFNQT------------G-GIHIVQMMFGCEL--RDD-GT-TEGYMQ
107 UniRef90_UPI0009073917_120_390 LRDRYNQT------------R-GSHTLQFMYGCEL--HED-KS-TGGYMQ
108 UniRef90_A0A1P8LGF1_11_247 AMSRFNQT------------G-GFHSFQWMYGCER--RDD-GS-VTGYDQ
109 UniRef90_A0A1S5RAU4_2_259 AMSRFNQT------------G-GIHILQRMSGCEL--RDD-GT-TEGYWQ
110 UniRef90_UPI0008032F65_36_301 LMRRFNQT------------A-GVHTVQWMYGCEC--DDD-GT-TRGYVQ
111 UniRef90_A0A0P6JAE8_24_293 IMDYYKDR------------E-GSHTLQGMFSCEI--QNN-RS-SAAFWR
112 UniRef90_A0A091FFM3_3_266 VRGRYNQS------------G-GLHTLQRDCGCDL--LSD-GR-VRGSYW
113 UniRef90_Q2QBA0_1_259 AMDRFNQS------------S-GTHMVQYMYGCEL--GDD-GS-IRGYEQ
114 UniRef90_I6PNC9_2_251 AMSRFNQT------------G-GIHILQRMYGCEL--RDD-GT-TEGYYQ
115 UniRef90_UPI0008473931_25_291 AQGWYNWS------------G-GLHTVQQLSGCDL--LSD-GS-VHRTLR
116 UniRef90_P25311_26_295 IVEYYNDS------------N-GSHVLQGRFGCEI--ENN-RS-SGAFWK
117 UniRef90_UPI000846C745_45_313 GQDRYNWS------------G-GLHTWQWVCGCDL--LSD-GS-VRGSYW
118 UniRef90_L0H9A0_1_182 LRGRYNQS------------R-GAHTWQYMYGCDL--LED-GS-TRGYFQ
119 UniRef90_UPI0008148AF9_24_290 SMQRFNHT------------E-GVHTFQWMYGCEQ--LDA-GT-VRGYLQ
120 UniRef90_A0A077D0P6_22_287 LKPRFNQT------------G-GVHIYQMMCGCEW--DDETRS-TNGFWQ
121 UniRef90_UPI000853F77F_20_289 LMSRFNQT------------G-GIHILQRMYGCEL--RDD-GT-TAGYQQ
122 UniRef90_F6PMH2_27_294 ILDYYNDG------------N-GSHIFQGRFGCKL--CGD-NF-IKGFWK
123 UniRef90_C7SHN8_3_167 LLSYFNQS------------SGGVHTFQRMSGCEV--SPE-LTFKRGFLQ
124 UniRef90_G1PHG2_1_270 IMDNRNHS------------SAGPHTLQVPVGCSV--GAG-QTSTSGFWK
125 UniRef90_A0A077CZ96_22_266 LKQRFNQT------------G-GVHIFQQMYGCEW--DEKTGS-TNGFMQ
126 UniRef90_UPI000846AD8D_28_303 LQIRYNQS------------G-GLHTLQRDFNCEL--LSD-GN-VRGSFR
127 UniRef90_Q7YP05_19_280 GMQRFNQT------------T-GVHTFQLMYGCEL--GDD-GI-TRGDFQ
128 UniRef90_A0A097CK44_2_245 VLERYNQS------------G-GLHTRLQSYGCEL--LSD-GS-IRGTDR
129 UniRef90_A0A146PI81_20_283 AKSRFNQT------------G-GVHVFQWLYGCEW--DDETKL-VKGFWQ
130 UniRef90_G3NAY1_23_288 LNQSFNQT------------G-GVHINQKMVGCEW--DDETNE-VKGYDQ
131 UniRef90_UPI000814A8E3_18_283 LMKLFNQT------------G-GIHTWQRKFGCEP--HDD-GT-ITGYSQ
132 UniRef90_UPI000742C77A_23_269 VKQRFNQT------------G-GVHIVQFMCGCEW--DDDTGK-VTGFNQ
133 UniRef90_T2DKD8_3_267 LKQRFNQT------------G-GAHIIQKMNGCEW--DDEDGS-TDGYRQ
134 UniRef90_UPI00077599F6_59_330 LLRQNNQS------------Q-ELHVWQRLYGCEL--AED-GS-ERGYDH
135 UniRef90_G7Z0A2_22_288 AKQRFNQT------------G-GVHIFQWMYGCEW--DEETGE-GNGYQQ
136 UniRef90_L0H994_2_175 LRGRYNQS------------N-GAHTWQYMYGCDL--LED-GS-TRGYFQ
137 UniRef90_UPI00063F0BD4_255_524 IMAYYNDS------------N-GSHTLQERLGCEL--QNN-GS-SGAFWK
138 UniRef90_UPI00071A42D6_16_192 LRDRYNQS------------R-GLHTLLVVYGCDL--LSD-GS-IRGFYQ
139 UniRef90_UPI000874FA4A_20_259 LKQRFNQT------------G-GVHIFQFMYGCEW--DDENKE-VKGNWQ
140 UniRef90_H3C3X2_23_265 LKPRFNQT------------GAGVHIFQNMYGCEW--DDETDE-RNGFDQ
141 UniRef90_UPI00051EEA16_17_199 ----------------------GAHTWQRMVGCDL--LED-NS-TRGYSQ
142 UniRef90_UPI000661DF93_2_178 LRDRYNQS------------R-GAQTRQRMHGCDL--LDD-GS-TKGYTQ
143 UniRef90_UPI000441F10F_27_191 LRTRYNQR------------E-GLHTWQMMCGCEL--QGD-GS-KRGFWR
144 UniRef90_G9BMB0_1_176 LKQRFNQS------------G-GVHTWVRMYGCEW--DDESGV-TEGFDQ
145 UniRef90_G9BMA6_1_177 LKQRFNQS------------G-GVHTWMMMYGCVL--DEDTGV-TEGFSQ
146 UniRef90_UPI0006B71580_16_193 LRERYNQS------------G-GLHTRLRVYGCEL--LSD-GS-VHGSYQ
147 UniRef90_C1IQ70_1_183 LMGRFNQT------------K-GVHTWQQMYGCEL--NDDDGT-TRGYMQ
148 UniRef90_UPI00046C310F_2_183 ------------------------HTFQLKYGCEL--WGD-GS-KGVFLK
149 UniRef90_UPI0003832FC9_23_199 LRDLYNQS------------R-AAHILQCMCGCDL--LDD-GS-TKGYTQ
150 UniRef90_C1IQ60_3_181 AMQRFNQT------------K-GVHTVQYMCGCEL--DDD-GT-TRGYRR


001 Input_pdb_SEQRES_A YAYDGCDYIALNEDLK-TWTAADMAALITKHKWEQAG--EAERLRAYLEG
002 UniRef90_Q31172_22_295 HAYDGRDYIALNEDLK-TWTAADMAALITKQKWEQAG--AAERLRAYLEG
003 UniRef90_F1MAQ9_22_296 SAYDGRDYIALNEDLK-TWTAADVAAQITRNKWDQAG--VAERRRAYLEG
004 UniRef90_P16391_25_298 DAYDGRDYIALNEDLK-TWTAADFAAQITRNKWERAR--YAERLRAYLEG
005 UniRef90_Q9TP50_1_276 HAYDGRDYIALNEDLK-TWTAADFAAQKTRNKLEQAG--AAERLRAYLEG
006 UniRef90_I3MXQ4_25_297 YAYDGGDYIALNHDLR-SWTAADTAAQITKRKWEAAG--DSEFRRAYLEG
007 UniRef90_O77949_25_298 HAYDGRDYLALNEDLK-TWEASDRAAQKTRNKWERKG--VAERSRAYLKG
008 UniRef90_UPI00038BB73B_25_298 VAYDGLDYIALNDDLT-TWTAADMAAQITKRKWERDG--YAERVKAYLED
009 UniRef90_A7Y1U3_18_291 DAYDGKDYIALNEDLR-SWTAADMAAQITQRKWEAAR--VAEQLRAYLEG
010 UniRef90_Q5TM35_25_298 DAYDGKDYITLNEDLR-SWTAADMAARFTQRKWEAAR--AAEQLRAYLEG
011 UniRef90_T1WS90_25_298 SAYDGRDYFALNEDLR-SWTAADMAAQNTQRKWEAAG--VAEQVRAYLEG
012 UniRef90_A0A143TC10_22_295 YAYDGKDYIALNEDLS-SWTAADMAAQITQRKWEAAR--WAEQLRAYLEG
013 UniRef90_UPI0004F41D2E_25_298 DAYDGKDYIALNEDLR-SWTAADIAAQIIKRKWEAAG--VGEQERAYLEG
014 UniRef90_I3MVA7_25_297 IAYDGGDYIALNEDLR-SWTAADTAAQITRRKWEAAG--VAEQERAYLEV
015 UniRef90_K4JC91_1_270 WAYDGADYIALNEDLR-SWAAADTAAQITRRKWEAAG--DAEHYRNYLEG
016 UniRef90_C8BNY8_25_298 DAYDGRDYIALNEDLR-SWTTADMAAQNTQRKWEEAR--EAEQWRAYLEG
017 UniRef90_A8E4N9_25_298 FGYDGRDYLALNEDLR-SWTAADTAAQITKRKWEAAD--NAEGERNYLEG
018 UniRef90_K4JEF1_2_273 YAYDGADYIALNEDLR-SWAAADTAAQITRRKWEAVG--DAEHDRNYLKD
019 UniRef90_H2PL08_25_298 FAYDGKDYIALNEDLS-SWTAADTAAQITQRKWEAAR--EAEQLRAYLEG
020 UniRef90_B8Q9I0_14_287 FAYDGRDYIALNEDLR-SWTAADMAAQNTQRKWEAAG--AAEQWRAYLEG
021 UniRef90_A0A0K0QQ46_25_298 LAYDGKDYIALNEDLR-SWTAADMTARFTQRKWEAAR--AAEQVRAYLEG
022 UniRef90_G1T0F7_25_299 HAYDGADYLALNEDLR-SWTAADAAAQITQRKWESAG--VAEHRRAYLEG
023 UniRef90_Q30291_22_295 YGYDGRDYLALNEDLR-SWTAADTAAQISKRKMEAAG--AAERFRNYLEG
024 UniRef90_UPI000717D6FA_20_293 YAYDGADYIALNEDLR-SWTAADAAAQITRRKWEAAG--AAEGWRNYLEG
025 UniRef90_G3S4E3_25_298 YAYDGKDYLALNEDLR-SWTAADTAAQISQRKFEAGG--EAEHQRAYLEG
026 UniRef90_UPI00067D8ADD_23_295 KAYDGRVYISLNEDLT-SWTATDAASQISKLKLENVN--EADYQRAYLQG
027 UniRef90_E2G6X1_2_273 SAYDGKDYIALNRDLR-SWTAADEAAQNTQRKWEAAG--VAEQMRAYLEG
028 UniRef90_I6X1W3_22_294 DAYDGRDYIALNEDLR-SWTAADTAAQITQRKWEAAD--EAERYKAYVEG
029 UniRef90_UPI0009391643_25_303 DAYNGADYVALNEDMR-SWTAADTAAQITRRKWEAAG--EAERLRGYYEG
030 UniRef90_A0A1S6Q394_2_273 YAYDGADYIALNEDLS-SWTAADAAAQMTKGKWDGTD--YAEQLRNYLEG
031 UniRef90_UPI000575F3A8_24_301 YGYDGRDYIALNEDLR-SWTAADTAAQISKHKMQQHR--VAARMRNYLEG
032 UniRef90_UPI00067D4BA6_25_300 VAYDGRDYIALNDDLT-TWTATDTAAQISRRKVEQIG--AAERHKAYLEN
033 UniRef90_UPI00080A2E01_22_297 HAYDGKDYISLNEDLR-SWTAADTAAQITQRMYEAEK--YAEEFSTYLKG
034 UniRef90_UPI000328A79C_25_298 YAYDGADHIALDEDLR-SWTAANRMAQITRRQLEEAG--VAERYRAYLEG
035 UniRef90_Q68VF3_22_295 DAYDGADYLALNEDLR-FWNAADMAAQITKRKWEAAD--EAERMRSYLQG
036 UniRef90_I3ND89_25_298 YAYDGKDYISLNEDLS-SWTSADAAALNTQRKLEAAG--DAEHSRAYLEG
037 UniRef90_UPI0006D720D0_25_303 HAYDGADYIALNEDLT-SWTAANMAAQITKRKWEAAH--WAEPVRSYLEG
038 UniRef90_A0A1D5R0D2_55_322 FAYDGKDYIALNEDLH-T------AAQNTQRKWEAAR--EAEQWRAHLEG
039 UniRef90_UPI00062AA2A2_22_295 HAYDGADYIVLNEDLR-SWMAAFTMAQIMQRKWEEAG--VAQYEKAYLEG
040 UniRef90_Q85ZY7_2_273 HGYDGRDYISLNEDLK-TWTAADMEAEITRSKWERDG--YAELRRTYLEG
041 UniRef90_UPI000809A795_23_295 IAYDGKDHVALKEDLR-SWTAADTAAQVTRRKLEAEK--YAEQLRAQLQG
042 UniRef90_F1S1N1_22_295 DAYDGADYIALNEDLR-SWTAADMAAQISKRKWEAAD--AAEHWRSYLQG
043 UniRef90_UPI00062AAF0C_22_292 HAYDGADYIALNEDLR-SWTATDTAAQISRRKVEEAG--NAESIRAYVEG
044 UniRef90_F5HTG5_23_295 IAYDGKDHVTLNEDLR-SWTAADTVAEFTQRKLEAEK--YAEQLRAELQG
045 UniRef90_UPI0006266284_25_298 SAYDGKDYLALNKDLR-SWTAADTAAQITQRKWETAS--VAEEWRAYLEG
046 UniRef90_A0A1U7R6U8_22_295 FGYDGEDYLTLNEDLS-TWTAADMAAEITKQQWVTTN--EAENWRVYLQG
047 UniRef90_UPI00062AAE5F_22_295 FAYDGADFIALNEDLR-SWTAADTAAQITRRKWEEEG--VAQDEKAYLED
048 UniRef90_UPI000819EDAB_25_298 HAYDGQDYISLNEDLS-SWTAADSAAEITRLKWEAGG--LAEHRRAYLEQ
049 UniRef90_UPI000533D59D_69_342 RAYDGKDHIVLNEDLR-SWTAAAMEAQISQRWLEANN--VAERMRAYLEG
050 UniRef90_B7SA58_1_233 YAYDGADYIALNEDLS-SWTAADAAAQITKGKWEAAG--VVEHHRAYLEG
051 UniRef90_UPI000642924F_22_295 WAYDGADYMAINEDLS-SWTPADPVAQKDKRRWEASG--WAEEVRNYVEG
052 UniRef90_A7VMS3_26_299 HAYDGRDYLTLSPDLH-SWVAGDTAAQITLRRWEKSG--VSEQRQSFLKG
053 UniRef90_K9J2D3_1_279 FAYDGADYITLNEDLS-SWTAARAEAQVSQRIYEAMH--EAEVQRHYLER
054 UniRef90_Q1A5Z8_22_298 IAYDGRDYISLDLETL-TWRTEVPQAVNTKRKWEERS--EAERWKVYLEE
055 UniRef90_UPI0006431317_27_300 FAYDGADYIALNPDLR-SWTPADPVAQITQHQWEASG--RAERVSDILQG
056 UniRef90_K9IT75_19_297 FAYDGTDYIALNEDLS-SWTTADTAARITWRNLVQVE--DADHWRRILES
057 UniRef90_UPI00038BED9D_58_332 HAFDGRDYISLNADLR-TWTVADTTAQITRRQWEADG--VAETFSFFLEV
058 UniRef90_UPI00064388E5_21_274 FAYDGADYIALNPDLR-SWTAVDKVAQITLRKWEASG--RAEQMKNLLEG
059 UniRef90_A0A060UJI7_25_231 YAYDGKDYIALNQDLR-SWTAADMAAQNTQRKWEAAG--EAEQRRAYLEG
060 UniRef90_UPI0004547AE4_29_300 YAFDGRDYISLNEDLR-TWTVADKTAQNIQREWEKKN--VALDIGIFLGG
061 UniRef90_UPI00042AA830_24_296 FTYYGHDYVTLNEDLS-SWSAEGKAAQFIRRRWEEAG--MATTWRTYLQG
062 UniRef90_Q30767_19_294 YAYDGQDYLALDTETL-TWTAAVPPAVSTKRKWEAERS-XREGQKAYLEE
063 UniRef90_A0A0S4XKP1_10_197 DAYDGKDYIALNEDLR-SWTAADVAAQITQRKWEATN--EAEEWRAYLEG
064 UniRef90_A0A097C0W3_21_294 FAYNGHDYISLDLTTL-SWTVAEPTALNSKLKWEAERS-IAQRQKEYLEE
065 UniRef90_A0A1A6HMR7_2_220 HAFDGHDYISLNEDLR-TWTVADKTAQITQRQWEAKN--EAEHWRIFFEG
066 UniRef90_Q7YPX3_2_177 YAYDGKDYIALNEDLR-SWTAADVAAQITKRKWEAAN--VAEQWRAYLEG
067 UniRef90_M1RK90_1_177 YAYDGKDYIALNEDLR-SWTAADTAAQNTQRKWEAAG--EAERVRAYLEG
068 UniRef90_UPI00077DD663_25_298 LLFNGHDYIALNEDLR-TWTAVGKAAEMLRQNWEESG--MAQSSKTFIEG
069 UniRef90_A0A1A6G0I2_2_250 HAFEGRDFLRLNEDLR-TWTSVDTKAQIIQREWEKKN--IAKGWRNFFEG
070 UniRef90_UPI00063C0AF9_22_302 YGYDGNDYLSLDMDLL-QYTAVSFIARYTKQKWEASGN-SIKRDKAYLEK
071 UniRef90_Q0PNG0_2_171 YGYDGRDYLALNEDLR-SWTAVETAAQISKRKMEAAG--EEERFRNYLEG
072 UniRef90_Q62585_24_304 YGYDGWDYLTLDLDSM-QYIAATFIAGYTKRKWENNEY-WLEKDKSYLEK
073 UniRef90_UPI0007047396_21_205 XAGNGRDYIALNEDLR-SWTAADTGAQITQRNWEAAA--WAESFRAFLEG
074 UniRef90_M1RK39_1_177 HAYDGKDYIALNEDLR-SWTAADVAAQNTQRKWEAVG--GAERFRAYVEG
075 UniRef90_UPI0007DA616E_2_184 QAYDGDDYIALNEVLR-TLTAADTAAQITRRKWEQAG--VADAWRAYLEE
076 UniRef90_UPI0007DA9A21_68_237 QAYDGDDYIALNEVLR-TLTAADTAAQITRRKWEQAG--VADAWRAYLEE
077 UniRef90_Q9JHM7_1_174 SAYDGKDYIALNDDLR-SWTAADTAAHITKRKWEAAG--VAEHHRAYLEG
078 UniRef90_A0A1A6G0K4_201_386 QAXDGXDYISLNEDLR-TWTVADKTAQITQRQWEAKN--VAEEWRLILEG
079 UniRef90_A0MZ32_25_205 DAYDGADYIALNEDLR-SYTAADTAAQITRRKWEAAG--TAEHDRNYLET
080 UniRef90_T2HQS3_22_189 FAYDGADYIALNEDLR-SWTAADMAAQITKRKWEAAD--EAERRRSYLQG
081 UniRef90_UPI00046B8FAF_1_186 YAYDGRDYIAMNEDLT-SWNAADAAAEITKRKWEASS--ALERKRSYLEG
082 UniRef90_H0XGS6_1_185 SAYDGTDYIALNQDLR-SWTAADTAAQITQRKWEAAD--VAEQIRASLGA
083 UniRef90_UPI0007500042_31_300 DAYDGEDFLALDRVTV-TWTARVPQAQETKRRWEG----EAQRAKDYLEG
084 UniRef90_A0A140T9W3_7_174 HAYDGKDYISLNEDLR-SWTAADTVAQITQRFYEAEE--YAEEFRTYLEG
085 UniRef90_I3LB82_23_295 FGFDGQDHLSLDLETL-SWVSAEPVAVRTKRWWETERC-YAEYDKAYVEG
086 UniRef90_L7UYY3_1_183 DAYDGADYIALNEDLR-SWTAADTAAQITKRKREAAD--EAEEKRSYLQG
087 UniRef90_V9HXS0_37_305 CGYDGKDFIALDKDTL-TYTAADAAAQITKRKWEQEGT-FAEQWKNYLEN
088 UniRef90_V9HXR4_35_304 HSYDGKDFIAFDKDTL-TYTAADSGAQITKRKWEKDST-YVEQVKYYLEN
089 UniRef90_A0A1B0P0F2_27_296 IGYEGRDFIAFDKDTL-TFTAADAAALITKRKWEQEGT-VAERKKFYLEN
090 UniRef90_A0A0U3YUG3_39_259 FAYDGQDYISPDQKTL-SWTALVPPALNTKYKWEEDRS-MAKRQKVYLEE
091 UniRef90_I3N8M3_19_203 FAYDGADYISLNEDLR-SWSSWDKAAQITQRKWEDSG--DAEHYRAYLQE
092 UniRef90_UPI0004BDF5A3_7_189 YGYNGDDYLRLDMDPL-QYTAVSLIAQFTKQKWEASGN-FIERDKIYLEK
093 UniRef90_A0A0B8RQ50_25_295 HGYEGRTFLTFDKETP-IWVALDPQAQITQRKWDAIPG-LNKGDKSYLEN
094 UniRef90_A0A1U7TZX0_2_261 YAYDGQDFIIFNKDTL-SWMAVDNVAHITKRTWEANQH-ELQYQKNWLEE
095 UniRef90_Q9TPA1_20_291 FGYDGREFIALDTERW-VYVPSVREAQITEQKWNSPEVNAPERNKNYLQN
096 UniRef90_A0A1D5PIU7_24_291 AAYDGRDFVAFDKGTM-TLTAAVPEAVPTKRKWE-EGG-YAEGLKQYLEE
097 UniRef90_UPI000441A4DD_1_268 FGYDGRTFITFDKETL-TWVAPDPYAQVTQRKWDAVPG-YNHGRKAYLEE
098 UniRef90_UPI00052286A8_356_622 EAYDGRDFIALDEDMT-GFIAADAVAQITKRKWEDED--EAKRWKHYLQN
099 UniRef90_B2X125_17_277 YGYDGADFVSLDKNTL-TWTAANPQAVITKHKWEANRA-IAEQYKVYLEN
100 UniRef90_I7BFA8_17_277 YGYDGEDFVSFDKNTL-TFTAANPQAVITKHKWEATGA-QANYWKGYLEN
101 UniRef90_UPI0007755ED1_25_295 YGYDGRTFLTFDKERL-IWVAPQPQAQITQRKWDAIPG-LNQRDKSYLEE
102 UniRef90_V9TPT1_40_311 FGYDGGDFISYDLGAR-TWVAGTTQAQVTQRIWNEDRI-LLQLTRSYLEE
103 UniRef90_G3W4P6_13_273 YAYDGKDFLIFDKDSL-SWIAVDNVARLTKQVWETNLN-ELRYQKNWLET
104 UniRef90_UPI0008FA27EE_18_279 YGYDGEDFLSLDKSSL-TWTAANPQAVITKVKWDSTRA-ETKSETNYLEN
105 UniRef90_A0A1D5PIQ7_42_311 YAFDGRDYIAFDMDTM-TFTAADPVAEITKRRWETEGT-YAERWKHELGT
106 UniRef90_A0A1S5RAY4_2_259 YGYDGREFMSLDTQNW-IFIPTMNEAQITTQRWNSPEVRVGERNKNYLEN
107 UniRef90_UPI0009073917_120_390 FGYDGGDFVSYDLGTR-TWVAEITQAQVTQRRWNEDKA-LLQDARAYLEE
108 UniRef90_A0A1P8LGF1_11_247 YGYDGGEFMSLDTQTW-TYIPTMAQAQITAQRWNSPEVQVGERYKNYLEN
109 UniRef90_A0A1S5RAU4_2_259 YGYDGREFISLDTQNG-IFIPTMNEAQITTQRWNSPEVRDGEIQKNYLEN
110 UniRef90_UPI0008032F65_36_301 YGYDGEDFLSLDLKTK-TWIAPTPQALITKNKLDATGA-EANHWKNYLEN
111 UniRef90_A0A0P6JAE8_24_293 YAYDGQDFIEFNKEIP-AWVPLHPAAWKTKQKWEAEKV-YLQRAKAYLEE
112 UniRef90_A0A091FFM3_3_266 LGYDGQDFLSFEPRSQ-SFVAANSAAQVTTRSWNSDGV-TVEHWTNYLEH
113 UniRef90_Q2QBA0_1_259 DGYDGREFIALDTERW-VYVPTVREAQLTTEKWNSPEVNVPERNKNYLQN
114 UniRef90_I6PNC9_2_251 DGYDGRDLMSLDTQRG-IWIPTMNEAQITTQRWNSPEVRVGERNKNYLEN
115 UniRef90_UPI0008473931_25_291 YGIDGQDFISFFPETG-TFMAADGAARIIQRKWKSEGY---EALQHKLAQ
116 UniRef90_P25311_26_295 YYYDGKDYIEFNKEIP-AWVPFDPAAQITKQKWEAEPV-YVQRAKAYLEE
117 UniRef90_UPI000846C745_45_313 QGYDRRDFISFELGSG-SFVAADGAAQITKRKWEHDGI-VAERQTHYLKN
118 UniRef90_L0H9A0_1_182 DAYDGRDFIALDMDTM-TFTAADAAAQITKRKWEEDRT-VAEGWKHYLEN
119 UniRef90_UPI0008148AF9_24_290 FGYDGEDFLSLDLNSL-TYTAANDKAVITKHKWEQTRA--ARFQKAYLEN
120 UniRef90_A0A077D0P6_22_287 YGYDGEDFITFDLQTL-TFIAPKPQAVITKHKWDNEKA-NTAYRKQYLTQ
121 UniRef90_UPI000853F77F_20_289 YGYDGREFMYLDTKSW-IWMPTMNEAQISTQRWNSIEVRLGEMDENYLEN
122 UniRef90_F6PMH2_27_294 CQYDGRDFIEFNTDEKPSWIPLDPAAHMIKQRWEASPG-AVYRAKAYLEE
123 UniRef90_C7SHN8_3_167 HAYDGQDYLTLDTDTY-TWMAAVPPAVNTKRKWEADRG-IVEGYKSYLEE
124 UniRef90_G1PHG2_1_270 YGYDGEEPPGGSAPRR-PWSPGALGHQDGVGRERESGR---GQNRAYLER
125 UniRef90_A0A077CZ96_22_266 FGYDGEDFIAFDLQTA-TWIAPKPQAVITKHKLDKDKA-LSASFKNYLTQ
126 UniRef90_UPI000846AD8D_28_303 QGFDGQDFLSFELGSR-SFVAADGAAQITKRRWESDGT-MVERLTNYLEH
127 UniRef90_Q7YP05_19_280 YGYDGADFLSLDKSTL-TWTAANQKAVITKLKWDATGA-DANFQKNYLEN
128 UniRef90_A0A097CK44_2_245 VGYDGQDFISFDLESG-RFVAADSAAEITRRRWEHEGT-VAERFTNYLKH
129 UniRef90_A0A146PI81_20_283 YGYDGEDFIALDLTNK-KWIAPTPQAVITKHKWD--RG-EITHAETYLKQ
130 UniRef90_G3NAY1_23_288 FGYDGEDFLSFDPETE-RWITAKQQAVRIKQKWDQDRA-RTAHRKFVLTQ
131 UniRef90_UPI000814A8E3_18_283 YAYDGEDFIRLDLNTV-SWIAANDKAAIIKQEWDKTDK-AAG-QKTFLET
132 UniRef90_UPI000742C77A_23_269 HGYDGEDWLSLDLKEN-TWIAPKPQALLTTNKWNSDRA-NLEYWKNYLNQ
133 UniRef90_T2DKD8_3_267 FGYDGEDFIAWDMKTM-TWVAPVRQAVITKQRWNEERA-QLQYLKNYITE
134 UniRef90_UPI00077599F6_59_330 YAYDGKDFLSFNKATL-NWTAVNAEAEMTKKKWDAELD-RGWRKKMYLER
135 UniRef90_G7Z0A2_22_288 YGYDGKDFIILDLQKE-TWVAPVQQAAITKNKWDSNKV-EFTRYKSYVTQ
136 UniRef90_L0H994_2_175 DAYDGRDFIALDMDTM-TFXAADAAAQITKRKWEEDRT-YVEQWKHYLEN
137 UniRef90_UPI00063F0BD4_255_524 SAYDGKDFIEFNKEIP-AWVPLDPAAWNTKKKWEAEEV-YLQRAKAYLEE
138 UniRef90_UPI00071A42D6_16_192 YGYDGWDFISFDLGSG-RFVAADSAAEITRRRWEHEN--EAETWRNYLEH
139 UniRef90_UPI000874FA4A_20_259 YGYDGDDFIAFDLKTE-TWIAPTPQAVITKLKWDKDRA-WITQAEQYLNQ
140 UniRef90_H3C3X2_23_265 WGYDGEDLMSFNLTEE-IWVAAKREAEITTHTWNQDRA-EMEYWKNYLTR
141 UniRef90_UPI00051EEA16_17_199 YAYDGRDYIAFDMDTM-TFTAADAAAQITKRKWEVDGT-EAERQKHYLKD
142 UniRef90_UPI000661DF93_2_178 IAYDGKDFITFDMDNM-TFIAADAAAEITKRKLEQDGS-KAEYWKNCLEN
143 UniRef90_UPI000441F10F_27_191 YGYDGRTFLTFDKETL-TWLASEPQAEITKREWETIPG-FSQGRKAYLEK
144 UniRef90_G9BMB0_1_176 FGYDGEDFVAFDLKTK-TWIAPTPQAVITKHKWDRNIG-YNENMNNYLTQ
145 UniRef90_G9BMA6_1_177 FGYDGKDFVVFDQKTK-TWIAPTPQAVITKHKWDRSIG-YNENMNNYLTQ
146 UniRef90_UPI0006B71580_16_193 NGYDGRDFISFDLESG-RFIPADSAAEITRRRWEQEGT-EAEKWTNYLKH
147 UniRef90_C1IQ70_1_183 FGYDGEDFVTFDLKTL-TWIAPTPQALITKNKWDPDSG-FNKGTEDYLKN
148 UniRef90_UPI00046C310F_2_183 YAYDGRDFISFDMGQE-TWVAADDGAQVTKQKWDAERS-IAQGLRAYLDQ
149 UniRef90_UPI0003832FC9_23_199 VGYDGKDFITFDMDTM-TFIPAVPEAEATKRKWEQDGN-IVETLKNYLEN
150 UniRef90_C1IQ60_3_181 YGYDGEDFLIYDLKTE-TWTAAKPQAVSTKQKWESDAA-DMNYRKNYLEK


001 Input_pdb_SEQRES_A T------CVEWLRRYLKNGNA--TLLRTDSPKAHVTHHSRP-EDKVT-LR
002 UniRef90_Q31172_22_295 A------CVEWLRRYLERGNA--TLLRTDSPKAHVTHHPRS-EDYVT-LR
003 UniRef90_F1MAQ9_22_296 T------CMKWLRRYLEHGKE--TLLRSDPPKAHVTLHPRP-EGDVT-LR
004 UniRef90_P16391_25_298 T------CVEWLSRYLELGKE--TLLRSDPPEAHVTLHPRP-EGDVT-LR
005 UniRef90_Q9TP50_1_276 K------CMESLRRYLEFGKE--TLLRSDPPKAHVTLHPRP-EGGVT-LR
006 UniRef90_I3MXQ4_25_297 E------CVEWLRRYLENGKE--TLLRTDPPETHVTHHPSP-DGDVT-LR
007 UniRef90_O77949_25_298 T------CVESVRRYLELRKE--TLVRSDPPKVRVTLHPRP-EGDVT-LR
008 UniRef90_UPI00038BB73B_25_298 E------CAQWLRRHLEIGKD--TLQRTDHPKAHVTHHPGP-KGDVT-LR
009 UniRef90_A7Y1U3_18_291 T------CVEWLRRYLENGKE--TLQRTDPPKTHMTHHAVS-DHEAT-LR
010 UniRef90_Q5TM35_25_298 T------CVEWLRRYLENGKE--TLQRADPPKTHVTHHPVS-DHEAT-LR
011 UniRef90_T1WS90_25_298 E------CVEWLRRYLENGKE--TLQRADPPETHVTHHPVS-DHEAT-LR
012 UniRef90_A0A143TC10_22_295 R------CVQWLRRYLENGKE--TLQRADPPKTHVTHHPNS-DHETT-LR
013 UniRef90_UPI0004F41D2E_25_298 T------CVEWLRRHLKNGKE--TLQRTDPPKTHMTHHPIS-DHEAT-LR
014 UniRef90_I3MVA7_25_297 R------CVEWLLRYLENGKE--SLRRTDPPKMHVTHHPRP-KGDVT-LR
015 UniRef90_K4JC91_1_270 T------CVEWLGRHLENGKE--TLQRAEPPNAHVTHHPIS-DQRVT-LR
016 UniRef90_C8BNY8_25_298 E------CLEWLRRYLENGKE--MLQRADPPKTHVTHHPVS-DHEAT-LR
017 UniRef90_A8E4N9_25_298 E------CVEWLPRYLENGKD--TLLRADPPKAHVTHHPIS-GREVT-LR
018 UniRef90_K4JEF1_2_273 T------CVQSLRRYLENGKE--TLQRAEPANAHVTHHPIS-DQRVT-LR
019 UniRef90_H2PL08_25_298 L------CVESLRRYLENGKE--TLQRADCPKTHVTHHPVS-EHETI-LR
020 UniRef90_B8Q9I0_14_287 E------CLEWLRRYLENGKE--TLQRADTPKTHVTHHPVS-DHEAT-LR
021 UniRef90_A0A0K0QQ46_25_298 E------CLEWLRRYLENGKE--TLQRADPPKTYVTHHPVS-DHEAT-LR
022 UniRef90_G1T0F7_25_299 E------CVEWLRRYLEMGKE--TLQRADPPKAHVTHHPAS-DREAT-LR
023 UniRef90_Q30291_22_295 T------CVEWLRRYLENGKD--TLLRADPPKAHVTRHPSS-EHEVT-LR
024 UniRef90_UPI000717D6FA_20_293 E------CVECLLRHLENGKE--TLQRADPPKTHVTHHAIS-DHEVT-LR
025 UniRef90_G3S4E3_25_298 L------CVESLRRYLENGKE--TLQRAEPPKTHVTHDPIS-DHEAT-LR
026 UniRef90_UPI00067D8ADD_23_295 P------CIDWLHRYLQLGNA--TLLRSDPPKAHVTHHPGP-KGDVT-LR
027 UniRef90_E2G6X1_2_273 Q------CLECLRGYLENGKE--TLQRADPPKTHVTHHPVS-DHEAT-LR
028 UniRef90_I6X1W3_22_294 E------CVQWLGTYLENGKE--TLLRADPPKAHVTHHPTS-DREAA-LR
029 UniRef90_UPI0009391643_25_303 T------CMEWLLRYLENGKE--MLLRADPPKTHITHHPIS-DRDVT-LR
030 UniRef90_A0A1S6Q394_2_273 T------CVEWLLRYLENGKD--TLQRADPPKTHVTHHPIS-DREVT-LR
031 UniRef90_UPI000575F3A8_24_301 ENYLEGRCVEGLRRYLENGKE--TLLRADPPKAHVTHHPIS-DREVT-LR
032 UniRef90_UPI00067D4BA6_25_300 K------CVESLLRHLENGKD--ALLRTDPPKAHVTHHPGP-KGDVT-LR
033 UniRef90_UPI00080A2E01_22_297 G------CVEWLHRYLENGKE--TLQRADPPKAHVAHHPIS-DHEAT-LR
034 UniRef90_UPI000328A79C_25_298 R------CMEWLQRHLESGNE--TLLRTDPPRTHIARHPLS-DRLVT-LR
035 UniRef90_Q68VF3_22_295 L------CVEGLQKYLEMGKD--TLQRAEPPKTHVTRHPSS-DLGVT-LR
036 UniRef90_I3ND89_25_298 T------CVEELLRYLENGKD--TLQRLDPPKTHLTHHTSP-DGDVT-LK
037 UniRef90_UPI0006D720D0_25_303 L------CVESLLMYLDKGKE--TLQLADPPKAHVTNHRVS-EREVT-LR
038 UniRef90_A0A1D5R0D2_55_322 E------CVQWLRRHLENGKE--TLQRADPPKTHVTHHPVS-DHETT-LR
039 UniRef90_UPI00062AA2A2_22_295 R------CVQWLQRFLESGKE--TLLRTDPPKTHVTRHPIP-DHGVT-LR
040 UniRef90_Q85ZY7_2_273 P------CKDSLLRYLEDRKK--TQECTDPPKTHVTHHPRP-EGDVT-LR
041 UniRef90_UPI000809A795_23_295 E------CVEWLKRHLESGKE--TLQRPEPPKTHVTHHPTS-DQEAT-LR
042 UniRef90_F1S1N1_22_295 L------CVESLRRYLEMGKD--TLQRAEPPKTHVTRHPSS-DLGVT-LR
043 UniRef90_UPI00062AAF0C_22_292 E------CVE---RYLERGKE--TLLRTVPPRAHVTRHPIS-DRGVT-LR
044 UniRef90_F5HTG5_23_295 E------CVERLKRFLENGKE--KLQRAEPPKTHVTHHSIT-DHEAT-LR
045 UniRef90_UPI0006266284_25_298 T------CVELLLRHLENGKE--TLQRADPPKTHVTHHPVS-DHEST-LK
046 UniRef90_A0A1U7R6U8_22_295 P------CVVWLRKYLKMGNE--TLLRKVPPKAYVSRHPRP-EGDIT-LR
047 UniRef90_UPI00062AAE5F_22_295 R------CVQWLQRFLESGRE--TLLRKDPPRTHVTRHPFS-DREIT-LR
048 UniRef90_UPI000819EDAB_25_298 E------CVEWLLRYLDIGKE--RLQRSDPPKAYLTHDPRH-EGDVA-LR
049 UniRef90_UPI000533D59D_69_342 D------CLELLRRHLENGKE--RLQRADPPKTYVTHHPVS-DHEAT-LR
050 UniRef90_B7SA58_1_233 A------CVEWLLKYLGTGND--TLQRADPPKTHVTHHPIS-DREVT-LR
051 UniRef90_UPI000642924F_22_295 R------CVEILLSFLENGKD--TLQRTDPPNTHVTLRPTS-DQKVT-LK
052 UniRef90_A7VMS3_26_299 E------CVESLRTYLEIGKE--TLLRTDPPKAHVTHHPRP-EGEVT-LR
053 UniRef90_K9J2D3_1_279 E------CIKWLKRYLEKGKE--SLQRSDPPKTHVTHHPAS-ELEAT-LR
054 UniRef90_Q1A5Z8_22_298 T------CVLWLKKYLEMGKD--TLMRTDPPSARVTRHTAP-HWEVT-LQ
055 UniRef90_UPI0006431317_27_300 R------CPMWLRRLLERGKE--VLQRTDPPNTHLTHYLFS-NKNVT-LK
056 UniRef90_K9IT75_19_297 T------WVHWIHLFLENEKE--MLLRADPPKTHVTHHPIS-DHEVT-LR
057 UniRef90_UPI00038BED9D_58_332 S------CVKWLLKHLEIGKE--TLQRSEPPKAHVTHHPRP-GGYVT-LR
058 UniRef90_UPI00064388E5_21_274 R------CVDWLLRFLEMGKE--ILQRADPPKTQVTLHPIS-DQKVT-LR
059 UniRef90_A0A060UJI7_25_231 T------CVEWLRRYLENGKE--TLQRADPPKTHVTHHPVS-DHEAT-LR
060 UniRef90_UPI0004547AE4_29_300 R------CVPWLLWHLELGKE--ILQRSDPPKAHVTHHPTP-EGDVT-LR
061 UniRef90_UPI00042AA830_24_296 E------CVETLRRYLDLGKE--TLLRSDPPQTYVTHQVRP-GGNVT-LR
062 UniRef90_Q30767_19_294 E------CVTWVKKYLEMGKE--TLMRTDPPSARVTRHTPP-HGXVT-LR
063 UniRef90_A0A0S4XKP1_10_197 T------CVEWLRRYLENGKE--TLQRAEPPKTH----------------
064 UniRef90_A0A097C0W3_21_294 K------CVYWLRKYLEYGKE--KLLRAAPPSVRITHRTHP-DGKVT-LQ
065 UniRef90_A0A1A6HMR7_2_220 S------CIAWLLRHLEIGKE--TLQRSDPPKAHVTHHLRP-EGGVT-LR
066 UniRef90_Q7YPX3_2_177 T------CLEWLRRHLENGKE--T--------------------------
067 UniRef90_M1RK90_1_177 T------CVEWLRRYLEKGKE--TLQRADPPKTHVTHHPVS-DHEAT-LR
068 UniRef90_UPI00077DD663_25_298 E------CMQSILEKLDHGKE--ILLRTDTPKIHVTRKVRA-DGEIT-LR
069 UniRef90_A0A1A6G0I2_2_250 F------CLAWLLLHLELGKE--ILQRSDPPKAYVTHHPRP-EGDFT-LR
070 UniRef90_UPI00063C0AF9_22_302 E------CIWWLQRYLECGRE--RLTRTEPPRTHVTHHPSP-DGKVA-LR
071 UniRef90_Q0PNG0_2_171 T------CVEWLRRYL----------------------------------
072 UniRef90_Q62585_24_304 E------CILWLQRYLTLGGE--AFTRTDPPQTRVTRHPRH-EGDVT-LR
073 UniRef90_UPI0007047396_21_205 E------CVQWLGAHLENGKE--TLQRADPPKAHVTHHPTS-DREAT-LR
074 UniRef90_M1RK39_1_177 R------CVESLRRYLENGKE--TLQRADPPKTHVTHHPVS-DHEAT-LR
075 UniRef90_UPI0007DA616E_2_184 E------CVESLGRYLEHGKD--QLLRTDPPKAHVTHHPGS-KGDVT-LR
076 UniRef90_UPI0007DA9A21_68_237 E------CVESLGRYLEHGKD--QLLRTDPPKAHVTHHPGS-KGDVT-LR
077 UniRef90_Q9JHM7_1_174 T------CVEWLGRYLEHG-------------------------------
078 UniRef90_A0A1A6G0K4_201_386 E------CIAWLLRHLEIGKE--ILQRSDPPKAHVTHHLRP-EGDVT-LR
079 UniRef90_A0MZ32_25_205 T------CVEWLRRYLEMGKE--TLQR-----------------------
080 UniRef90_T2HQS3_22_189 L------CVEGL--------------------------------------
081 UniRef90_UPI00046B8FAF_1_186 D------CVKWLLIHLDKGKE--TLLRA----------------------
082 UniRef90_H0XGS6_1_185 E------CVEPLGRHLEKGKD--TQQSADPPKTRVTHHPTS-DHEAT-LR
083 UniRef90_UPI0007500042_31_300 T------CVEWLXRYLGYGNE--TLLRTEAPVARVALKKGY-DGQET-LF
084 UniRef90_A0A140T9W3_7_174 E------CLELLRRYLENGKE--TLQRADPPKAHVAHHPIS-DHEAT-LR
085 UniRef90_I3LB82_23_295 V------CLTSLRKYLELGGQ--RFSRREPPTVRVTKHTAQ-DGGTT-LR
086 UniRef90_L7UYY3_1_183 T------CVEWLQKYLQMGNN--TLQR-----------------------
087 UniRef90_V9HXS0_37_305 T------CIEGLRKYVSYGKD--VLERRERPEVRVSGMEA--NKILT-LS
088 UniRef90_V9HXR4_35_304 T------CIEWLRKYVSYGKD--VLERRERPEVRVSGMEA--DKTLT-LS
089 UniRef90_A0A1B0P0F2_27_296 T------CIEWLRKHVSYRKD--VQERRERPEVRVSGMEA--DKILT-LS
090 UniRef90_A0A0U3YUG3_39_259 K------CVEWLHKYLELGKE--TLLRADPPSVRVTCHTAL-DGKVT-LR
091 UniRef90_I3N8M3_19_203 E------CLEWLCRFLEKGKD--KLLHTESPAL-----------------
092 UniRef90_UPI0004BDF5A3_7_189 E------CILWLRRYLEFGGE--SLNRTEPPRTHVTHHPIS-HRKVT-LR
093 UniRef90_A0A0B8RQ50_25_295 I------CIEWLEKYLSYGNE--TLLRRETPKVTMSSRTEVEDGMET-HV
094 UniRef90_A0A1U7TZX0_2_261 E------CIAWLKRFLEYGKE--TLQRTEPPLVRVNRKEIF-PGITT-LF
095 UniRef90_Q9TPA1_20_291 L------CIEWLKKYLSYGQA--ELERRVHPHVRISDHQS--DDATE-LR
096 UniRef90_A0A1D5PIU7_24_291 T------CVEWLRRYVEYGKA--ELGRRERPEVRVWGKEA--DGILT-LS
097 UniRef90_UPI000441A4DD_1_268 E------CIEWLKKYLSYGKE--TLLRTEAPVVTVSSRMEADDGMET-HV
098 UniRef90_UPI00052286A8_356_622 D------CIEWLKKYMSYGQK--VLERKEPPTVRVSGKEA--DGILT-LS
099 UniRef90_B2X125_17_277 E------CIEWLKKYVGYGKD--TLERKVSPQVSLLQKDPS----SP-VT
100 UniRef90_I7BFA8_17_277 T------CIEWVQKYVRYGKD--TLERKVSPQVSLLQKSSS----SS-VK
101 UniRef90_UPI0007755ED1_25_295 I------CIEWLEWILSYGKE--MLLRTEPPEVTMSSKMEMKDGMEM-HV
102 UniRef90_V9TPT1_40_311 T------CVTWLRQHLQHGEA---ARQSEHPVAEVTHRPLSRDGRTT-LC
103 UniRef90_G3W4P6_13_273 E------CIAWLKKFLDFGKD--SFQRTENPLLRGSCKKSS-LGITT-LI
104 UniRef90_UPI0008FA27EE_18_279 I------CIEWLQKYVRYGKD--TLERKVSPQVSLLQKDPL----SP-VT
105 UniRef90_A0A1D5PIQ7_42_311 V------CVQNLRRYLEHGKA--ALKRRVLPEVRVWGKEA--NGILT-LF
106 UniRef90_A0A1S5RAY4_2_259 I------CIDWLKKYINNGRE--DLEKRVRPEVKVWGHRQS-DDVTR-LQ
107 UniRef90_UPI0009073917_120_390 T------CIAWLRQFLQHGEA---AQQSKRPMAQVSDRPSR-DGRTT-LA
108 UniRef90_A0A1P8LGF1_11_247 I------CVDWLKKYVENGRE--DLERRVQPQVKVSGQKKG--DTMV-LH
109 UniRef90_A0A1S5RAU4_2_259 I------CIEWLKKHINNGRE--DLEKRVRPEVRVWGHRQS-DDVMR-LQ
110 UniRef90_UPI0008032F65_36_301 T------CIEWLQKYVGYGRE--TLERKVPPTASVFQEEES----SPEVV
111 UniRef90_A0A0P6JAE8_24_293 E------CPRMLRRYLNYSKA--HLDRQDSPSVSVTGYSVP-GRNKT-LK
112 UniRef90_A0A091FFM3_3_266 I------CTEGLQKYVEYGRE--ALERKEPPDVHVSGKEE--FGTLI-LS
113 UniRef90_Q2QBA0_1_259 I------CIEWLKKYLSYGQA--ELERRVHPHVKISDHRS--GDTTE-LR
114 UniRef90_I6PNC9_2_251 I------CIPYLKKYINNGRE--DLERRVPPEVKVWGHHQS-DDVTR-LQ
115 UniRef90_UPI0008473931_25_291 S------CVEWLQKYVGYGRE--ALERKEPPDVHVSGKEE--HGILT-LS
116 UniRef90_P25311_26_295 E------CPATLRKYLKYSKN--ILDRQDPPSVVVTSHQAP-GEKKK-LK
117 UniRef90_UPI000846C745_45_313 I------CPEWLRKYIEYGRE--ALERKDPPDVHVSGKEE--HGILT-LS
118 UniRef90_L0H9A0_1_182 T------CIEWLRKYVSYGRA--VLERKERP-------------------
119 UniRef90_UPI0008148AF9_24_290 E------CTEWLLKYVEYGRS--SLERKVPPEVSLFQKDSS----SP-VV
120 UniRef90_A0A077D0P6_22_287 I------CPEWLKKYVEYGRS--SLLTTERPSVSLLQKTPS----SP-VS
121 UniRef90_UPI000853F77F_20_289 E------CIVFLQKLITYGGE--DLEKKVRPEVKVWGRPQS-DGVTR-LQ
122 UniRef90_F6PMH2_27_294 E------CIGTLRRYIEYGKT--HLRQLIPPTVKLSHNSSL-EGNLT-MK
123 UniRef90_C7SHN8_3_167 T------CVLWLKKHLEMG-------------------------------
124 UniRef90_G1PHG2_1_270 L------CPEQLGRLLELGTG--VLDRQVPPSVRVTRRVAS--EATT-LR
125 UniRef90_A0A077CZ96_22_266 I------CPDWVKKYVDYGRS--SLLTTERPSVSLLQKTPS----SP-VS
126 UniRef90_UPI000846AD8D_28_303 I------CPEALQKHVQYGQE--ALERKEPPDVHVSGKEE--HGILT-LS
127 UniRef90_Q7YP05_19_280 T------CIEWLKKYVNYGKD--TLERKVRPSVSLLQKTPS----SP-VT
128 UniRef90_A0A097CK44_2_245 V------CPEWLQKYVGYGQK--ELERKEPPDVHVSGKEE--HGTLI-LS
129 UniRef90_A0A146PI81_20_283 E------CPEWIKKYVDYGKS--SLMRTEQPSVSLLQKSSS----SP-VS
130 UniRef90_G3NAY1_23_288 E------CPEWLKKYLSYGRS--SLMRTERPSVSLLQKTPS----SP-VS
131 UniRef90_UPI000814A8E3_18_283 D------CILWLQKYVDFGKA--TLEGKVRPKVFLYQKDSS----SQ-VV
132 UniRef90_UPI000742C77A_23_269 E------CPEWLKKYVNYGRS--SLMRTDLPSVSILQKSSS----SP-IS
133 UniRef90_T2DKD8_3_267 D------CVDWLKKYLANGKS--TLQRTERPRVSLLQRSPS----SP-VV
134 UniRef90_UPI00077599F6_59_330 E------CFAWLKKCLEYGTEAGARKRAEPPVVTIRNKTEA-DGMEI-LL
135 UniRef90_G7Z0A2_22_288 D------CREWLKKYVNYGKS--SLMRTDVPKVSLLQKTSS----SP-VS
136 UniRef90_L0H994_2_175 T------CIEWLRKYVSYGRA--VLERKERP-------------------
137 UniRef90_UPI00063F0BD4_255_524 E------CPRILQGYLNYSRH--ILDRQDPPSVAVTRHTTT-GENTT-LT
138 UniRef90_UPI00071A42D6_16_192 D------CPEWLQKYVGYGQK--ELDRK----------------------
139 UniRef90_UPI000874FA4A_20_259 I------CPEWVKKYVDYGRS--SLLRTDLPSVSLLQKTPS----SP-VS
140 UniRef90_H3C3X2_23_265 E------CVSSLKTYLDYGRS--SLMRTELPSVSLLQKEPS----SP-VT
141 UniRef90_UPI00051EEA16_17_199 T------CIEWLRKYVSYGRA--VLERKERPVVRVSGKEA--HGTLT-LS
142 UniRef90_UPI000661DF93_2_178 I------CVEALKEYVRYGQL--ELER-----------------------
143 UniRef90_UPI000441F10F_27_191 I------CIE----------------------------------------
144 UniRef90_G9BMB0_1_176 T------CIDWLKKYLDYGKS--TLQR-----------------------
145 UniRef90_G9BMA6_1_177 T------CIEWLKKYLDYGKS--TLMR-----------------------
146 UniRef90_UPI0006B71580_16_193 E------CPEWLQRHIRYGQK--ELERK----------------------
147 UniRef90_C1IQ70_1_183 E------CIEWLNKYVSYGRE--TLERKVRPEALVFQEESS----PE-VV
148 UniRef90_UPI00046C310F_2_183 E------CIEWLGKYLEYGKE--TLQRREPPRVHVSDRPSR-YGLTT-LS
149 UniRef90_UPI0003832FC9_23_199 T------CVEWLKKYVSYGQL--ELER-----------------------
150 UniRef90_C1IQ60_3_181 E------CIEWLKKYLSYGRE--TLERKVRPEVLVFQEEAT----SPEVV


001 Input_pdb_SEQRES_A CWALGFYPADITLTWQLNGEEL-IQDMELVETRPAGDG-TFQKWASVVVP
002 UniRef90_Q31172_22_295 CWALGFYPADITLTWQLNGEEL-TQDMELVETRPAGDG-TFQKWASVVVP
003 UniRef90_F1MAQ9_22_296 CWALGFYPADITLTWQLNGEDL-TQDMELVETRPAGDG-TFQKWASVVVP
004 UniRef90_P16391_25_298 CWALGFYPADITLTWQLNGEDL-TQDMELVETRPAGDG-TFQKWASVVVP
005 UniRef90_Q9TP50_1_276 CWALRFYPADITLTWQLNGEDL-TQDMELVETRPAGDG-TFQKWASVVVP
006 UniRef90_I3MXQ4_25_297 CWALGFYPKEITLTWQRDEEDQ-TQDMELVETRPAGDG-NFQKWAAVVVP
007 UniRef90_O77949_25_298 CWALGFYPADITLTWQLNGEDL-TQDMELVETRPAGDG-TFQKWASVVVP
008 UniRef90_UPI00038BB73B_25_298 CWALGFYPANIDLTWQREEEEQ-TQDMELVETRPSGDG-TFQKWAALVVP
009 UniRef90_A7Y1U3_18_291 CWALSFYPAEITLTWQRDGEDQ-TQDTELVETRPAGDG-TFQKWASVVVP
010 UniRef90_Q5TM35_25_298 CWALGFYPAEITLTWQQDGEEQ-TQDTQLVETRPVGDG-TFQKWAAVVVP
011 UniRef90_T1WS90_25_298 CWALGFYPAEITLTWQRDGEDQ-TQDTELVETRPAGDG-TFQKWAAVVVP
012 UniRef90_A0A143TC10_22_295 CWALGFYPAEITLTWQRDGEDQ-TQDTELVETRPAGDG-TFQKWAAVVVP
013 UniRef90_UPI0004F41D2E_25_298 CWALGFYPAEITLTWQRDGEDQ-TQDTELVETRPAGDG-TFQKWVAVVVP
014 UniRef90_I3MVA7_25_297 CWALGFYPKEITLNWQRDGEDQ-TQDMELVETRPAGDR-NFQKWAAVVVP
015 UniRef90_K4JC91_1_270 CWALGFYPAEITLTWHHNGEDL-TQDTELVETRPAGDG-TFQKWAAVVVP
016 UniRef90_C8BNY8_25_298 CWALGFYPAEITLTWQRDGEEQ-TQDTEFVETRPGGDG-TFQKWGAVVVP
017 UniRef90_A8E4N9_25_298 CWALGFYPEEISLTWQHNGEDQ-TQDMELVETRPSGDG-TFQKWVALVVP
018 UniRef90_K4JEF1_2_273 CWALGFYPAEITLTWHHNGEDL-TQDTELVETRPAGDG-TFQKWAAVVVP
019 UniRef90_H2PL08_25_298 CWALGFYPAEITLTWQRDGEDQ-TQDTELVETRPAGDG-TFQKWAAVVVP
020 UniRef90_B8Q9I0_14_287 CWALGFYPAEITLTWQRDGEDQ-TQDTELVETRPGGDG-TFQKWGAVVVP
021 UniRef90_A0A0K0QQ46_25_298 CWALGFYPAEITLTWQRDGEDQ-TQDTELVETRPGGDG-TFQKWGAVVVP
022 UniRef90_G1T0F7_25_299 CWALGFYPAEISLTWQRDGEDQ-TQDTELVETRPGGDG-TFQKWAAVVVP
023 UniRef90_Q30291_22_295 CWALGFYPEEISLTWQRNGEDQ-TQDMELVETRPSGDG-NFQKWAALVVP
024 UniRef90_UPI000717D6FA_20_293 CWALGFYPAEITLSWQRDGEDL-TQDTELVETRPSGDR-TFQKWAAVVVP
025 UniRef90_G3S4E3_25_298 CWALGFYPAEITLTWQRDGEDQ-TQDTELVETRPAGDG-TFQKWAAVVVP
026 UniRef90_UPI00067D8ADD_23_295 CWALGFYPADITLTWQREEEEQ-TQDMELVETRPSGDG-TFQKWASLVVP
027 UniRef90_E2G6X1_2_273 CWALGFYPAEITLTWQRDGEEQ-TQDTELVETRPGGDG-TFQKWGAVVVP
028 UniRef90_I6X1W3_22_294 CWALGFYPAEISLTWQRDGEDQ-TQDMELVETRPAGDG-TFQKWAAVVVP
029 UniRef90_UPI0009391643_25_303 CWALGFYPAEITLTWQLDGEDL-TQDMELVETRPAGDG-TFQKWVSVVVP
030 UniRef90_A0A1S6Q394_2_273 CWALGFYPEEISLTWQRDGEDQ-TQDMELVETRPSGDR-TFQKWAALVVP
031 UniRef90_UPI000575F3A8_24_301 CWGLGFYPEEISLTWQHNGEDQ-TQDMELVETRPSGDG-NFQKWAALGVP
032 UniRef90_UPI00067D4BA6_25_300 CWAMGFYPASITLIWQREEEEQ-TQDTELVETRPSGDG-TFQKWASLVVP
033 UniRef90_UPI00080A2E01_22_297 CWALGFYPAEITLTWQRDGEEQ-TQDTELVETRPAGDG-TFQKWAAVVVL
034 UniRef90_UPI000328A79C_25_298 CWALGFYPAEITLTWQRDGEDQ-TQDMEFVETRPAGDG-TFQKWAAVVVP
035 UniRef90_Q68VF3_22_295 CWALGFYPKEISLTWQREGQDQ-SQDMELVETRPSGDG-TFQKWAALMVP
036 UniRef90_I3ND89_25_298 CWALGFYPKEITLNWQRDGEDQ-IQDLELVETRPAGDG-NFQKWAAVVVR
037 UniRef90_UPI0006D720D0_25_303 CWALGFYPADISLTWQRDGEDQ-TQDMELVETRPAGDG-TFQKWAAVGVP
038 UniRef90_A0A1D5R0D2_55_322 CWALGFYPAEITLTWQRDGEDQ-TQDTELVETRPGGDG-TFQKWGTVVVP
039 UniRef90_UPI00062AA2A2_22_295 CWALGFYPAEITLTWQRDGEDQ-TQDMEFVETRPAGDG-TFQKWAAVVVP
040 UniRef90_Q85ZY7_2_273 CWALGFYPADITLTWQLNGEEL-IQDTELVETRPAGDG-TFQKWAAVVVP
041 UniRef90_UPI000809A795_23_295 CWALGFYPAEITLTWQRGGEDQ-TQDTELVETRPAGDG-TFQKWAAVVVP
042 UniRef90_F1S1N1_22_295 CWALGFYPKEISLTWQREGQDQ-SQDMELVETRPSGDG-TFQKWAALVVP
043 UniRef90_UPI00062AAF0C_22_292 CWALGFYPAEITLTWQRDREEQ-TQGTEFVETRPAGDG-TFQKWAAVEVP
044 UniRef90_F5HTG5_23_295 CWALGFYPAEITLTWQRDGEEQ-TQDTELVETRPAGDG-TFQKWAAVVVP
045 UniRef90_UPI0006266284_25_298 CWALGFYPAEITLTWQRDGEDQ-TQDTELVETRPAGDG-TFQKWVAVVVP
046 UniRef90_A0A1U7R6U8_22_295 CWALSFYSADIILTWQRDGEDQ-TQDMELVETRPSGDG-TFQKWAAVVVP
047 UniRef90_UPI00062AAE5F_22_295 CWALGFYPAEITLTWQRDGEDQ-TQDMEFVETRPAGDG-TFQKWAAVVVP
048 UniRef90_UPI000819EDAB_25_298 CWALGFYPADITLTWQRDGEDL-TQDMELVETRPAGDG-TFQKWAAVLVP
049 UniRef90_UPI000533D59D_69_342 CWALGFYPAEITLTWQRDGEDQ-TQDTELVETRPAGDG-TFQKWAAVVVS
050 UniRef90_B7SA58_1_233 CWALGFYPKEISLTWQRDGEDQ-TQDMELVETRPSGDR-TFQKWAALVVP
051 UniRef90_UPI000642924F_22_295 CWAMGFYPAEITLTWYRDGEDM-TQDMELVDTRPGGDG-TFQKWAAVVVL
052 UniRef90_A7VMS3_26_299 CWALGFYPANIIL